Wat is er aan de hand in de VS?

Er waait een gure conservatieve wind in de Verenigde Staten. Het Hooggerechtshof besloot onlangs dat ondernemingen vanwege geloofsredenen homoseksuelen mogen weigeren. Een websitebouwer die geen pagina voor een homohuwelijk wilde ontwerpen kreeg zodoende gelijk van het Hof. Toch staat die uitspraak niet op zichzelf. Op allerlei terreinen worden LGBT+-rechten in met name conservatieve staten beperkt. OUTtv heeft een overzicht gemaakt met de verschillende soorten wetten die worden aangenomen: van het verbieden van dragoptredens tot het afschaffen van wettelijke geslachtsverandering. Helaas blijft dit niet in de VS, want ook in Europa zijn deze wetten inspiratiebron voor conservatieve partijen.
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Wet: Het verbieden van drag performances

Waar: Tennessee

Wat doet het? In de staat Tennessee is een wet (SB 3) aangenomen die dragoptredens verbiedt voor kinderen. In de wet worden dragqueens onder ‘volwassen cabaret’ geplaatst, samen met strippers en gogodansers. De wet is door de gouverneur van Tennessee ondertekend, maar is door een federale rechter buiten werking gesteld. Het is nog niet duidelijk of de staat in beroep gaat tegen dit besluit.

Soortgelijke wetten in: Montana, Texas, Arkansas, Noord-Dakota en Florida

 

Wet: Het verbieden van geslachtsverandering

Waar: Noord-Dakota

Wat doet het? Met wet HB 1297 wordt het voor transgender personen praktisch onmogelijk om het geslacht bij de burgerlijke stand te veranderen. De wet verbiedt expliciet geslachtsverandering op basis van identiteit. Een verandering kan alleen plaatsvinden als er bij de geboorte een fout is gemaakt bij de registratie of als een geslachtsdeel is “anatomisch correct” is veranderd.

Soortgelijke wetten in: Oklahoma, Indiana, Tennessee, Montana

 

Wet: Verbod op gebruik toiletten, douches en andere faciliteiten door trans personen

Waar: Florida

Wat doet het?  Een populair gefabriceerd spookbeeld van anti-transactivisten: transgender personen op het publieke toilet. Verschillende staten hebben deze angst omgezet in een verbod. Soms geldt dit enkel voor toiletten op basisscholen, maar Florida gaat een stap verder met wet HB 1521. Transgender personen moeten gebruikmaken van de faciliteiten die bedoeld zijn voor het geslacht dat bij geboorte geregistreerd is. Doen ze dit niet? Dan zijn ze strafbaar met een hoge geldboete of zelfs een gevangenisstraf.

Soortgelijke wetten in: onder andere Noord-Dakota, Iowa, Tennessee, Oklahoma, Alabama

 

Wet: School moet ouders inlichten als trans kind uit de kast komt

Waar: Iowa

Wat doet het? Komt een kind in de klas uit de kast als transgender? Dan wordt de onderwijsinstelling verplicht om dit aan de ouders te vertellen, ongeacht wat het kind zelf hiervan vindt. In de conservatieve ‘ouderrechtenwet’ SF 496 worden onder andere boeken verboden waarin seksuele handelingen beschreven worden verboden op scholen en moeten ouders dus worden ingelicht als hun kind andere persoonlijke persoonlijke voornaamwoorden wil gaan gebruiken. Volgens LGBT+-organisaties hindert dit kinderen om uit de kast te komen, zeker wanneer zij strenge ouders hebben die transgender-zijn niet accepteren.

Soortgelijke wetten in: Noord-Dakota, Indiana, Alabama

 

Wet: Het verwijderen van hiv en aids uit het schoolcurriculum

Waar: Iowa

Wat doet het? Wet SF 391/HF 327 verbiedt onder andere het lesgeven over hiv/aids op scholen. Human Rights Campaign waarschuwt dat als de voorlichting hierover niet meer plaatsvindt, het stigma voor hiv-positieve personen niet verdwijnt en bovendien het aantal infecties drastisch zou kunnen toenemen.

Soortgelijke wetten in: Florida

 

WetVerbod op transgenderzorg voor minderjarigen

Waar: Texas

Wat doet het? Wet SB14 maakt het verboden voor artsen om kinderen transgenderzorg te verlenen. De Texaanse gouverneur Gregg Abbott blaast hoog van de toren over de wet. Zo noemt hij geslachtsbevestigende behandelingen “kindermisbruik” en wilde hij ouders die hun kinderen hierin steunen laten vervolgen. Dat laatste werd door de rechter tegengehouden.

Ook veel andere staten proberen transgenderzorg voor minderjarigen aan banden te leggen. Transgenderrechtenorganisaties zetten veel van hun middelen in om deze wetten met rechtszaken tegen te houden, vaak met succes.

Soortgelijke wetten in: onder andere Idaho, Indiana, Noord-Dakota, Oklahoma, Georgia, Florida, Mississippi, Utah

 

Wet: Don’t say gay” in het onderwijs

Waar: Florida

Wat doet het? De “Don’t say gay”-wet in Florida is een van de meest beruchte anti-LGBT+-wetten in de Verenigde Staten, waar politici in andere staten dankbaar inspiratie uit ophalen. De wet, officieel gericht op het “beschermen van kinderen”, verbiedt de behandeling van LGBT+-onderwerpen op school. Aangezien de bewoording in de wet vrij vaag is, zijn docenten op hun hoede als het gaat om LGBT+-gerelateerde zaken. Zo klaagde een moeder vorige maand al over de lerares van haar zoon die een Disney-film liet zien waarin een homoseksueel personage voorkwam. Belangenorganisaties waarschuwen dan ook dat het de zichtbaarheid van LGBT+’ers drastisch beperkt. De naam die tegenstanders aan de wet geven reflecteert die angst: zelfs het woordje “gay” noemen kan theoretisch al funest zijn voor de carrière van een docent.

Soortgelijke wetten in: Arkansas, Alabama, Kentucky, Indiana, Iowa. Ook Louisiana, Mississippi, Oklahoma en Texas hebben een soortgelijke wet, maar die stammen nog uit de tijd van de hiv/aids-crisis in de jaren ’80.

 

Wet: Verbod op gebruik zelfgekozen persoonlijke voornaamwoorden door docenten

Waar: Arkansas

Wat doet het? Wil een leerling liever met bijvoorbeeld zij/haar of die/diens worden aangesproken? In Arkansas mogen docenten hier niet aan meewerken als iemand bij geboorte als man geregistreerd is. Volgens wet HB 1468 mag dit enkel als ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven. Toch werkt de wet ook de andere kant op: leraren hebben het recht om te weigeren om de gekozen persoonlijke voornaamwoorden te gebruiken, zelfs als er een bevestigend briefje van de ouders hierover is.

Soortgelijke wetten in: Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Iowa, Kentucky, Montana, Noord-Dakota, Tennessee, Utah

 

Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen