Tunesische overheid probeert LBGT-organisaties opnieuw te blokkeren.

Shams registreerde zich bij de overheid in mei 2015, als een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van seksuele en genderminderheden. Op 4 januari 2016 beval de rechtbank in Tunis de organisatie om alle activiteiten 30 dagen op te schorten. Dit was naar aanleiding van een klacht, ingediend door de secretaris-generaal van de regering die beweerde dat Shams de wet schond. Op 23 februari 2016 oordeelde de rechtbank dat Shams niet in strijd was met de wet en werd de opschorting opgeheven. Drie jaar later, in 2019, is de Tunesische regering in beroep gegaan en staat er nu een hoorzitting gepland voor 1 maart.

 

De wet op verenigingen, aangenomen door de overgangsregering in september 2011, vereist dat verenigingen "de beginselen van de rechtsstaat, democratie, pluraliteit, transparantie, gelijkheid en mensenrechten respecteren", zoals deze zijn vastgelegd in internationale verdragen die Tunesië heeft geratificeerd . De wet verbiedt ook verenigingen om aan te zetten tot geweld, haat, intolerantie en discriminatie op basis van religie, geslacht of regio.

 

Shams beweert dat het haar doel is om seksuele minderheden materieel, moreel en psychologisch te ondersteunen en vreedzaam druk te zetten op de hervorming van wetten die homoseksuelen discrimineren. De overheid beweert niet dat Shams zich met geweld bezighouden of intolerantie of haat bevorderen. Shams heeft zich publiekelijk uitgesproken tegen recente arrestaties en vervolgingen van mannen die beschuldigd worden van homoseksueel gedrag en heeft ook het gebruik van forensische anale onderzoeken afgekeurd om mannen te 'testen' op bewijzen van homoseksueel gedrag.

 

Het regeringsberoep stelt dat het doel van Shams in schril contrast staat met de islamitische waarden van de Tunesische samenleving, die homoseksualiteit afwijzen en dergelijk buitenaards gedrag verbieden. Het stelt verder dat de Tunesische wet, die homoseksuele handelingen strafbaar stelt, activiteiten van een vereniging die homoseksuele handelingen verdedigt, niet toestaat . Als de rechtbank het verzoekschrift van de regering steunt, schort het de vereniging 30 dagen op, waarna de rechtbank de organisatie kan vernietigen als er besloten wordt dat Shams tegen de wet ingaat. "Tunesië is sinds de revolutie een van de weinige Arabische landen waar LHBT-organisaties openlijk hebben kunnen opereren," zei Guellali. "Het zou een diverse maatschappij moeten verwelkomen, niet beperken."
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen