QUEER VOTE: D66 en GL-PvdA grootste partijen onder OUTtv-kijkers

In navolging van de ondertekening van het COC Roze Stembusakkoord, faciliteert de lifestyle tv-zender OUTtv sinds 2012 een peiling onder haar kijkers omtrent de landelijke Tweede Kamerverkiezingen. De partijen die een progressieve LGBTI-agenda voeren, kunnen op een sterke stemvoorkeur rekenen onder de LGBTI-gemeenschap; voor driekwart van de OUTtv-kijkers is deze agenda erg belangrijk bij het bepalen van hun stem.
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Hoewel D66 het in de peilingen matig doet, weet de partij onder deze achterban veel LGBTI-‘ers te enthousiasmeren; bijna 30 procent zegt op D66 te stemmen, op de voet gevolgd door de combinatie GroenLinks-PvdA, die 28% van de stemmen krijgt. De VVD valt terug ten opzichte van 2021 en verliest bijna de helft van haar aanhang.

Bij de vorige verkiezingen vielen de verrassend hoge scores voor BIJ1 en VOLT op; in deze peiling blijven de partijen gelijk (7%). De Partij voor de Dieren kan daarentegen rekenen op een sterke stijging van 6% in 2021 naar bijna 10% in 2023. De SP decimeert tot minder dan 3%.

Ondanks de opkomst van Nieuw Sociaal Contract is de populariteit onder de queer community beperkt, slechts 1 procent van de doelgroep zegt op deze partij te gaan stemmen. Ook de BBB doet het slecht onder de queer voters; minder dan de helft van de aanhang t.o.v. wat de reguliere polls aangeven (2%). De overige partijen (PVV, Forum, SGP, CU, DENK), meestal met een uitgesproken anti-LGBTI agenda of met een conservatieve koers op deze thema’s hebben eveneens nauwelijks enige steun.

Daarnaast heeft OUTtv de mening gevraagd over enkele LGBTI thema’s. Het voorliggende initiatiefwetsvoorstel om conversietherapie strafbaar te maken kan op zeer brede instemming rekenen binnen de doelgroep. 88% van de queer stemmers vindt het erg belangrijk dat dit wetsvoorstel door de nieuwe Tweede Kamer wordt aangenomen. Tevens vindt de LGBTI-community het van groot belang dat LGBTI-voorlichtingen als verplicht onderdeel wordt opgenomen in het onderwijsprogramma van de basisschool (85%).

Tot slot vroeg OUTtv haar kijkers naar de relevantie van actuele campagnethema’s voor hun stemgedrag. Zoals ook is aangetoond in reguliere onderzoeken, is het thema ‘wonen’ een groot punt; het vinden van betaalbare woningen of het tegengaan van forse huurstijgingen wordt belangrijk gevonden. Het voeren van een stevig klimaatbeleid wordt door een ruime meerderheid ondersteund en de deelnemers zijn van mening dat subsidies voor fossiele brandstoffen moeten worden beperkt.

Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen