Poolse regio zwicht en heft "LGBT+-vrije zone" op na financiële druk EU

De Poolse regio Swiety Krzyz, die zich eerder tot "LGBT+-vrije zone" uitriep, heeft deze verklaring ingetrokken. De regio krijgt geen EU-gelden meer en is nu dus onder die financiële druk vanuit Brussel gezwicht.
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

De regio in het zuidoosten van Polen is één van de circa honderd regio's en gemeenten die zich "LGBT+-vrij" hebben verklaard. Dit leidde tot verontwaardiging in Brussel, waarna de Europese Commissie uiteindelijk besloot subsidiegelden in te trekken.

Om toch aanspraak te kunnen maken op Europees geld heeft het regiobestuur gisteren de verklaring die stelt dat de regio vrij is van "LGBT+-propaganda" ingetrokken.

De regio zegt nu de rechtsstaat te respecteren en zich te verzetten tegen "alle uitingen van discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, ras, handicap, etnische afkomst godsdienst, levensovertuiging of (seksuele) geaardheid".

Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen