113 gaat meer aandacht besteden aan zelfmoordpreventie LHBTI-jongeren

De preventielijn wil ouders meer gaan betrekken bij suïcidepreventie, door bijvoorbeeld filmportretten te maken waarin ouders en BN’ers vertellen over hun eigen ervaringen en hoe zij hun kinderen hebben gesteund. Hierbij proberen ze zoveel mogelijk ouders met verschillende achtergronden te bereiken. Ook gaan jongeren uit de doelgroep meekijken naar de informatievoorzieningen en hoe deze aanpak beter kan.

113 krijgt van Blokhuis 2 miljoen extra financiering, die niet alleen naar de extra aandacht voor LHBTI’ers gaat. Het extra geld wordt gebruikt om meer professionele en vrijwillige hulpverleners in te zetten en om bijvoorbeeld trainingen te geven aan scholen, huisartsen en mensen die rond het spoor werken.

Het aantal LHBTI-jongeren dat weleens een zelfmoordpoging heeft gedaan ligt vijf maal hoger dan heterojongeren. Van de LHBTI-jongeren zijn meisjes het meest kwetsbaar, zij hebben 1,5 keer vaker een poging tot suïcide gedaan dan jongens, blijkt uit onderzoek van het SCP.
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen