Onderzoek: een link tussen (gebrek aan) intelligentie en homofobie

Het zal de meesten misschien niet verbazen, maar het is nu wetenschappelijk aangetoond! Homofobe types zijn niet de slimste. Wetenschappers aan de Universiteit van Queensland In Australië omschrijven een link die zij hebben gevonden tussen mensen met een laag IQ en zij die vooroordelen hebben tegenover LGBT’ers.
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Het onderzoek trekt een duidelijke lijn tussen een lagere cognitieve intelligentie en homofobie. Onderzoekers hanteerden de Household, Income and Labour Dynamics (Hilda) methode, een enquête die het economische en persoonlijke welzijn van het land in kaart brengt. Dit werd uitgevoerd onder 11.564 Australische deelnemers.

“Een hoog cognitief vermogen leidt tot minder vooroordelen. Onderwijs bemiddelt gedeeltelijk, maar matigt niet het effect van bekwaamheid.” Aldus Francisco Perales, één van de wetenschappers die zich over dit onderzoek heeft gebogen.

Natuurlijk zijn er verschillende manieren om het intellect te meten. Het team gebruikte de gegevens van de HILDA-vragenlijst om cognitieve intelligentie te beoordelen. Deze vragenlijst meet hoe probleemoplossend een persoon is, of zij een goed oordeel kunnen vellen. Daarnaast bepaalt het de verbale en numerieke vaardigheden. Er is ook gekeken naar de HILDA-enquête uit 2015, waar werd gevraagd naar de houding van deelnemers ten opzichte van LGBT+-rechten.

De link was het sterkst toen de verbale vaardigheid van de steekproef werd beoordeeld. Deze bleef ook sterk, zelfs nadat wetenschappers andere variabelen in rekening namen. Voorbeelden hiervan zijn de opleidings- en sociaaleconomische status van de deelnemers. “Er zijn bekende correlaties tussen een laag cognitief vermogen en ondersteuning van vooroordelen of niet-egalitaire houden.''

“Dit artikel is een aanvulling op de bestaande kennis door de eerste analyses te geven van de associaties tussen cognitieve vaardigheden en attitudes ten opzichte van LGBT+-vraagstukken. Personen met een laag cognitief vermogen zijn minder geneigd om gelijke rechten voor koppels van hetzelfde geslacht te steunen."

Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Tags

Aanbevolen artikelen