Kerkgangers Florida moeten verklaring tegen homoseksualiteit ondertekenen

Een kerk in Jacksonville (Florida) verplicht haar bezoekers om een verklaring te ondertekenen waarin homoseksualiteit wordt afgekeurd. Volgens de predikant van de kerk "verdrinkt" de stad namelijk in "seksuele zonden". Als de leden van de kerk het document niet ondertekend terugsturen wordt hen de toegang ontzegd.
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Volgens het te ondertekenen document keurt een kerkganger van de First Baptist Church homoseksualiteit af en erkent diegene dat er maar twee genders zijn. De verklaring luidt: “Als lid van de First Baptist Church geloof ik dat God mensen naar zijn evenbeeld schept als man of vrouw, en dat deze schepping een vaste kwestie is van de menselijke biologie, niet van individuele keuze. Ik geloof dat het huwelijk door God is ingesteld, niet door de overheid. Het huwelijk tussen één man en één vrouw is de enige context is voor seksueel verlangen en seksuele expressie.”

Predikant Heath Lambert voelt zich genoodzaakt om deze stap te zetten, aangezien hij het idee heeft dat de maatschappij zijn geloofsbelijdenis niet accepteert. "LGBT+-activisten haten iedereen die het met hen oneens is," aldus Lambert. Volgens de predikant is het juist zijn kerk die streeft naar verbinding en het uitdragen van liefde. Maar LGBT+-activisten "willen niet eens bij ons in de buurt komen", schrijft hij.

Toch hebben andere kerken in de omgeving kritiek. Een predikant van de Riverside Presbyterian Church in Jacksonville zegt tegen lokaal tv-station Action News Jax: "Het enige waarop het lidmaatschap gebaseerd zou moeten zijn is het geloof in Jezus."

Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen