COC: ‘IND voert nieuwe LHBTI-asielbeleid niet uit’

outtv, gay, ind, asiebeleid, lhbti, asielzoeker
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel
Het asielbeleid voor LHBTI-asielzoekers werd afgelopen juli nog aangepast. In het nieuwe beleid zou niet meer gevraagd worden naar het ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’, iets wat het COC als ondeugdelijk stereotyperend bestempelde. Het nieuwe beleid gaat in op het ‘authentieke verhaal’ van de asielzoeker. Er worden open vragen gesteld over hun ervaringen en beleving van seksualiteit of religie. Uit onderzoek van het COC blijkt dat het stereotyperend criterium nog steeds gebruikt wordt en het beleid dus eigenlijk niet is aangepast.

De belangenorganisatie heeft de jurisprudentie van de afgelopen twee maanden bekeken en hieruit blijkt dat de IND het afgeschafte, stereotyperende criterium blijft gebruiken in rechtszaken. Zo werd er een Afrikaanse asielzoeker geweigerd, omdat hij ‘zonder enige scrupules zijn homoseksualiteit omarmde.’ 37% van de onderzochte LHBTI-asielverzoeken werd afgewezen. 85% hiervan werd afgewezen omdat er niet geloofd werd dat de asielzoekers LHBTI zijn.

Tanja Ineke, voorzitter van het COC, vindt het onacceptabel. “LHBTI-asielzoekers hebben niets aan nieuw beleid als de IND het niet uitvoert,” zegt ze in een reactie. “De IND lijkt geen boodschap te hebben aan een besluit van de eigen staatssecretaris en een royale Kamermeerderheid. Dat is onbegrijpelijk en onacceptabel. Er moet direct verandering in komen.”

De IND komt later met een reactie op het signaal van het COC.
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen