VS: Trans vrouw twee keer verkracht in cel

Een gedetineerde trans vrouw in Michigan heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Michigan Departement of Corrections (MDoC) nadat zij twee keer in een cel werd geplaatst met cis-mannen. Als gevolg van deze grove misplaatsing, zou de vrouw door beide mannen zijn verkracht.
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

De transgender vrouw werd twee keer met cis-gender mannen geplaatst in de gevangenis. Dit ondanks het feit dat het beleid van de G. Robert Cotton gevangenis is om gedetineerden te huisvesten op basis van hun genderidentiteit. Dit bleef niet bij enkel een grove schendig van haar Achtste Amendementsrechten, die haar veiligheid hadden moeten waarborgen. Het misplaatsen van de vrouw zou er ook toe geleid hebben dat ze tweemaal seksueel werd misbruikt door beide afzonderlijke celgenoten. 

Niet één, maar twee keer in de steek gelaten 

De gedetineerde vrouw, anoniem geïdentificeerd als Jane Doe in de rechtszaak, werd met “opzettelijke onverschilligheid” bij een veroordeelde verkrachter geplaatst. Deze man zou zijn vrouwelijke slachtoffers na het misbruiken ook vermoorden. Na het maken van haar bezwaar deden de bewakers niets en dreigden met disciplinaire maatregelen als ze zou blijven protesteren. Diezelfde avond werd Doe geforceerd gepenetreerd” en moest ze naar het ziekenhuis worden gebracht 

Na haar terugkeer werd de vrouw met een verkrachter geplaatst die opgesloten zat wegens eerstegraads crimineel seksueel gedrag. Ze diende een interne klacht in bij de afdeling en een therapeut verzocht tevens haar overplaatsing in beschermende hechtenis. De rechtszaak beweert dat officieren haar toch terug hebben gebracht naar de tweede celgenoot. Dit was ondanks beschikbare eenmanseenheden waar Doe in haar eentje had kunnen verblijven. Die nacht werd Jane Doe nogmaals seksueel misbruikt.  

Hierna kon Doe de G. Robert Cotton gevangenis verlaten, maar de onherstelbare schade van twee aanrandingen was al berokkend. Kort nadat de gedetineerde verplaatst werd, zou zij in een depressie zijn geraakt met suïcidale gedachten.  

De rechtszaak werd op 2 maart ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor Michigan, aldus Detroit News. "Gevangenen hebben grondwettelijk recht om beschermd te zijn tegen seksueel misbruik", zei de advocaat van Doe in een verklaring. Hier voegde hij aan toe: “MDoC voldeed niet aan haar eigen beleid, duidelijke nationale richtlijnen en het huisvestingsplan dat op onze klant van toepassing was." MDoC-woordvoerder Chris Guatz weigerde de zaak te bespreken, omdat hij niet in wil gaan op lopende zaken. De eisers zoeken een financiële en bestraffende schadevergoeding.

Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen