LGBT+-organisaties willen dat EU-landen Hongarije aanklagen

Verschillende LGBT+-organisaties willen dat EU-lidstaten kleur bekennen tegenover Hongarije vanwege de controversiële “homopropaganda”-wet in het land. De organisaties proberen met een petitie druk op de lidstaten uit te oefenen om een rechtszaak van de Europese Commissie tegen Hongarije te ondersteunen. België heeft al toegezegd dit te gaan doen.
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

De rechtszaak van de Europese Commissie is onderdeel van een zogeheten inbreukprocedure. De Commissie zette vrijwel direct na het aankondigen van de Hongaarse wet, die zich met name richt op het beperken van de zichtbaarheid van LGBT+-personen in de media, deze procedure in gang. Na een schriftelijke berisping, waar volgens de Commissie onvoldoende op gereageerd werd, is een gang naar het Europees Hof in Luxemburg de volgende stap.

Volgens de Commissie gaat de wet in tegen de fundamentele waarden van de Europese Unie, de rechten van het individu en de regels van de Europese interne markt. Volgens de Hongaarse regering is de wet juist bedoeld om kinderen te “beschermen” en heeft de EU hier verder geen zeggenschap over.

 

Lidstaten

Hoewel het de Europese Commissie is die de inbreukprocedure is begonnen, betekent dit niet dat de individuele lidstaten zich afzijdig hoeven te houden. Sterker nog, LGBT+-organisaties Forbidden Colours, Reclaim en de Hongaarse NGO Háttér Society hopen dat de lidstaten schriftelijke bijdragen aanleveren voor de rechtszaak. Volgens hen ondersteunen zulke verklaringen de zaak van de Commissie. Met een petitie hopen de organisaties dat zo veel mogelijk lidstaten een bijdrage leveren aan de rechtszaak.

De organisatoren van de petitie zijn bang dat de wet, die ze omschrijven als een kopie van de Russische “homopropaganda”-wet, andere EU landen inspireert om hetzelfde te doen. Als het hof in Luxemburg zich uitspreekt tegen de wet, kan dat een positief precedent scheppen wat betreft de positie van LGBT+-rechten in de Unie.

Volgens Eszter Polgári van Háttér Society is het tijd dat de “kruistocht” van Orbán tegen de LGBT+-gemeenschap een halt wordt toegebracht. Rémy Bonny van Forbidden Colours zegt: “We moeten alles in het werk stellen om alle Hongaarse burgers te beschermen tegen deze schadelijke Poetin-achtige ideologie. Elke Hongaarse burger verdient vrijheid, en kinderen hebben recht op informatie over seksualiteit en gender.”

België heeft al aangegeven de rechtszaak te ondersteunen. De Belgische Minister van Europese Zaken, Hadja Lahib, noemt de wet een “zorgelijke trend” die moet worden gestopt. “De strijd tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie is voor ons land altijd een prioriteit geweest”.

Mocht het Europees Hof inderdaad de Hongaarse wet illegaal verklaren kan de EU boetes opleggen of in het uiterste geval Hongarije het stemrecht ontzeggen. De petitie is hier te vinden.

Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen