Biden dreigt met financiële sancties tegen landen met anti-homowetten

Tijdens een presidentieel memorandum kondigde president Biden aan de rechten en veiligheid van de regenbooggemeenschap wereldwijd te willen waarborgen en bevorderen. Zo dreigt hij (financiële) sancties op te leggen aan landen die hebben geweigerd wetten te maken ter bescherming van de LGBT+-gemeenschap.
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Biden bekritiseert buitenlandse regeringen die onder andere stappen ondernemen om de rechten en veiligheid van LGBT+-burgers in te perken. Volgens de president dragen anti-LGBT-overheden ‘’bij aan een klimaat van onverdraagzaamheid’’. Dit soort problematiek zou volgens Biden aangepakt moeten worden met een scala aan diplomatieke instrumenten. Zo noemt hij zowel het risico van financiële sancties als mogelijke visumbeperkingen. ‘’Alle mensen moeten met respect en waardigheid worden behandeld en moeten zonder angst kunnen leven, ongeacht wie ze zijn of van wie ze houden.’’ Aldus president Biden. De president beloofde hiermee ook de geloofwaardigheid van de VS wereldwijd te herstellen.

De memo draagt Amerikaanse agentschappen in het buitenland op om harder te werken aan het bevorderen van LGBT-rechten. Hiermee zouden ze de strijd aan moeten gaan tegen buitenlandse regeringen die anti-LGBT-wetten in stand houden. Het geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de opdracht om anti-LGBT+-geweld, discriminatie en wetten op te nemen in haar jaarlijkse mensenrechtenrapport. Het roept op tot meer inspanningen om ervoor te zorgen dat LGBT+-asielzoekers gelijke toegang hebben tot bescherming en versnelling van hervestiging.

Nigeria wordt bijvoorbeeld gecategoriseerd als een homofoob land wegens de vele wetgevingen in het nadeel van de lokale LGBT+-gemeenschap. Zo wordt het land ook in toenemende mate bekritiseerd door verschillende mensenrechtenorganisaties. Betrapt worden op het hebben van seks met iemand van hetzelfde geslacht in Nigeria, kan leiden tot een gevangenisstraf tussen de 10 en 14 jaar. Zo ook bij bijvoorbeeld het verenigen van organisatie met betrekking tot LGBT-thematiek. Of overheden zoals die van Nigeria het hoofd zullen bieden aan de druk van Biden valt nog te bezien.

Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Tags

Aanbevolen artikelen