Benoeming Coney Barrett wekt zorgen over voortbestaan homohuwelijk

Hoe gaat de nieuwe rechter van het Amerikaanse hooggerechtshof stemmen als er kwestie over het homohuwelijk op tafel komt? Amerikaanse LGBT+'ers leven sinds de benoeming van Amy Coney Barrett door president Trump in onzekerheid. De conservatieve leer van de voor het leven benoemde rechter zou zo maar eens een streep kunnen zetten door de openstelling van het huwelijk, is de vrees.
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Veel koppels van hetzelfde geslacht proberen nu nog snel te trouwen, voor het ondenkbare toch gebeurt. In de staat Missouri organiseerde pastoor Tori Jameson een pop-up-ceremonie voor LGBT+-koppels die nog even snel wilden trouwen, nu het nog mag. “Ze is notoir anti-LGBT!”, vertelt de pastoor tegen Them. Die vervolgt: “Ik vrees ervoor dat onze rechten teruggedraaid gaan worden als ze lid wordt [van het Hooggerechtshof]. Maar ik heb nauwelijks politieke macht, ik ben slechts een pastoor.” En dus werden op de stoep van het gemeentehuis in St. Louis in totaal 16 ceremonies gehouden, met foto’s, taart en alles wat er verder bij een huwelijk komt kijken.

Of Coney Barrett echt een einde gaat maken aan het homohuwelijk staat nog verre van vast. Maar met een meerderheid van zes conservatieve tegen drie progressieve rechters krabben LGBT+’ers in de Verenigde Staten zich toch achter hun oren. De nieuwe opperrechter is namelijk een groot voorstander van het concept ‘religieuze vrijheid’, wat inhoudt dat iemand kan weigeren diensten te verlenen als deze tegen de geloofsovertuiging van deze persoon ingaan. Daarnaast schreef de rechter eerder dat het Hooggerechtshof nooit vóór landelijke invoering het homohuwelijk had moeten stemmen. Vorige week kwam naar buiten dat Coney Barrett drie jaar actief is geweest in de raad van bestuur van een schoolorganisatie die homoseksuele leraren ontsloeg en waar kinderen van koppels van hetzelfde geslacht niet welkom waren.

Hoewel Coney Barrett in de Senaat ondervraagd werd over haar mening wat betreft het legaliseren van het homohuwelijk door het Hooggerechtshof, werd niet duidelijk wat haar standpunt is. Wel benadrukte ze: “Ik zou nooit iemand discrimineren op basis van diens seksuele voorkeur.” Ze achtte het onwaarschijnlijk dat het Hof er überhaupt over zal stemmen, aangezien een zaak hierover eerst door lagere rechtbanken moet.

Toch zit de conservatieve leer van Coney Barrett ook Pete Buttigieg, die in de race was voor de nominatie van Democratische presidentskandidaat, niet lekker. Hij vreest dat zijn huwelijk er wel eens nare consequenties van kan ondervinden. Tel daarbij op dat twee andere leden van het Hooggerechtshof recentelijk een kritisch stuk hebben geschreven over de openstelling van het huwelijk. Ze vinden dat iemand niet gestraft mag worden voor het weigeren om een homoseksueel koppel te trouwen.

Dit alles gebeurt op een moment waarop de steun voor een legaal homohuwelijk nog nooit zo groot was: namelijk 70 procent van de Amerikanen steunt de openstelling van het huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht.

Meer over de opvattingen van Coney Barrett wat betreft LGBT+-rechten vind je in het profiel dat wij eerder over haar schreven.

Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen