Homoseksuele jongeren twee keer zo vaak slachtoffer van online pesterijen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) krijgen bi- of homoseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar twee keer zo vaak te maken met online pesterijen of zelfs bedreigingen. Met name seksueel getinte incidenten worden door deze groep relatief vaak gemeld.
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

De resultaten vergaarde het CBS door een enquête onder 38.000 personen. Uit het onderzoek blijkt dat 5 procent van de heteroseksuele jongeren met online roddels, laster, stalking of bedreigingen te maken krijgen, maar bij bi- en homoseksuele jongeren ligt dit percentage beduidend hoger. 11,4 procent zegt te maken hebben gekregen met online pestgedrag.

Ook het percentage van de internetgebruikers die te maken heeft met seksueel getint pestgedrag ligt bij bi- en homoseksuele jongeren vele malen hoger, namelijk 5,3 procent tegenover 1,6 procent.

Het onderzoek van het CBS richtte zich op voorvallen binnen twaalf maanden tijd. Slechts 8% van de jongeren melden online incidenten bij de politie of een andere instantie. Hoeveel procent van de bi- en homoseksuelen dit doen is niet bekend.

Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen