Vad händer i Förenta Staterna?

En kall konservativ vind sveper genom Förenta Staterna. Nyligen beslöt högsta domstolen att företag av religiösa skäl kan vägra att betjäna homosexuella. En hemsideutvecklare som vägrade skapa en sida för ett samkönat bröllop fick stöd i rätten. Denna är dock inte en enskild händelse. Hbtq-rättigheter snärjs åt på olika håll, särskilt i konservativa delstater. OUTtv har skapat en överblick av olika lagar som införts med allt från dragshowförbud till att erkänna lagliga könsbyten. Tyvärr sveper vinden inte bara över Förenta Staterna utan även över konservativa delar av Europa.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Lag: förbud mot dragshower

Plats: Tennessee

Vad innebär den? Tennessee har infört lagen SB 3, som förbjuder dragshower för barn. Lagen sorterar drugor som "burlesk" ihop med stippor och gogodansare. Lagen undertecknades av Tennessees guvernör men har tillfälligt stoppats av en federaldomare. Det är oklart om delstaten kommer att överklaga detta.

Liknande lagar finns i: Montana, Texas, Arkansas, Norddakota och Florida

  

Lag: förbud mot könskorrigering

Plats: Norddakota

Vad innebär den? Lag HB 1297 omöjliggör det för transpersoner att ändra sina kön i officiella dokument. Lagen förhindrar uttryckligen könskorrigering grundad på identitet. En korrigering kan enbart ske om ett fel begåtts redan vid födseln eller om genitalierna har "förändrats anatomiskt".

Liknande lagar finns i: Oklahoma, Indiana, Tennessee, Montana

 

Lag: förbud mot att transpersoner använder offentliga toaletter, duschar och andra faciliteter

Location: Florida  

Vad innebär den? Denna lag understryker anti-trans-aktivisternas stora rädsla: att transpersoner använder offentliga dass. Flera delstater har gjort denna rädsla lagstadgad. När det gäller Floridas lag HB 1521 måste transpersoner använda faciliteter som överensstämmer med det kön dom fötts med. Följer man inte detta kan man få böter eller fängelse.

Liknande lagar finns i: Norddakota, Iowa, Tennessee, Oklahoma, Alabama

 

Lag: skolan måste informera föräldrar om att en transbarn kommit ut

Plats: Iowa  

Vad innebär den? Den konservativa "föräldrarättlagen" SF 496 för att undervisningsinstitut måste informera föräldrar om ett barn kommit ut som trans, oavsett barnets egen önskan. Lagen förbjuder dessutom böcker som diskuterar sexuella handlingar i skolorna och påtvingar även att man måste informera föräldrar när ett barn vill kallas ett annat personligt pronomen. Hbtq-organisationer hävdar att detta hindrar barn från att komma ut, särskilt om dom har stränga föräldrar som inte accepterar transidentiteter.

Liknande lagar finns i: Norddakota, Indiana, Alabama

 

Lag: avlägsnande av hiv och aids från läroplanen

Plats: Iowa  

Vad innebär den? Lag SF 391/HF 327 förbjuder skolundervisning om hiv/aids. Människorättskampanjer varnar för att bristande undervisning i detta ämne ökar stigmat mot hiv-positiva människor och antalet infekterade.

Liknande lagar finns i: Florida

 

Lag: förbud mot transvård för minderåriga

Plats: Texas  

Vad innebär den? Lag SB14 förbjuder läkare att ge barn transvård. Texas guvernör Gregg Abbott motsätter se starkt denna vård, som han ser som "barnmisshandel". Han har tidigare försökt anklaga föräldrar som gett sina barn transvård, men ingen rätt har tagit upp det. Många fler delstater försöker snäva åt transvård för minderåriga. Transrättsorganisationer kämpar hårt med att på laglig väg förhindra dessa lagar, vilket ofta har gått bra.

Liknande lagar i: Idaho, Indiana, Norddakota, Oklahoma, Georgia, Florida, Mississippi, Utah

 

Lag: "Säg inte homo" i undervisningen

Plats: Florida

Vad innebär lagen? Floridas "Säg inte homo"-lag är bland Förenta Staternas mest ökända anti-hbtq-lagar och har inspirerat många politiker i andra delstater. Officiellt ska den "skydda barn" genom att förbjuda att hbtq-ämnen diskuteras i skolorna. Lagen är så vagt formulerad att lärare skräder sina ord kring hbtq-ämnen. Nyligen klagade en mor över att hennes sons lärare hade visat en Disneyfilm med en homo figur i. Stödorganisationer förvarnar om att detta osynliggör hbtq-personer. Namnet säger allt: att ens säga ordet "homo" kan i teorin förstöra lärarens karriär.

Liknande lagar finns i: Arkansas, Alabama, Kentucky, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Oklahoma och Texas. Många av dessa härrör från hiv/aids-pandemin under 1980-talet.

 

Lag: förbud mot att lärare använder självvalda personliga pronomen

Plats: Arkansas  

Vad innebär lagen? Om en student i Arkansas föredrar att bli kallad ett annat persoligt pronomen än det som följer med födslokönet så får lärare inte följa denna önskan. Enligt lag HB 1468 få så ske endast med föräldrarnas skriftliga godkännande. Lagen ger dock lärarna rätt att vägra att använda det önskade pronomenet fastän ett skriftligt godkännande från föräldrarna finns.

Liknande lagar finns i: Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Iowa, Kentucky, Montana, Norddakota, Tennessee, Utah.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles