Irak överväger lag med dödsstraff för homosexualitet

Iraks parlament diskuterar en lag som skulle innebära dödsstraff för homosexuella handlingar. Diskussionen har visserligen skjutits upp på grund av justeringsmeningsskiljaktigheter men västerländska diplomater oroas över hur detta kommer att påverka kontakterna med landet.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Lagen var ursprungligen mot prostitution men en justering i lagen gör att samkönad sex blir straffbar. En anhållen homosexuell kan därmed straffas med livstid eller döden.

Nyhetsbyrån Reuters hävdar att lagen stog på schemat i måndags men inte togs upp på grund av tidsbrist. Dessutom är parlamentarikerna oense om vissa justeringar.

Reuters hävdar att västerländska diplomater oroar sej över lagen. En anonym källa berättar: "Det kommer att bli väldigt svårt att samarbeta med Irak. Vi har varit väldigt rättframma: om lagen införs kommer det få katastrofala följder för våra affärsrelationer".

Homosexualitet är inte officiellt förbjuden i Irak, men den allmänna acceptansen är låg. Hbtq-personer utsätts alltjämt för diskriminering och våld. Som reaktion på koranbränningarna i Norden har många regnbågsflaggor stuckits i brand på sistone. Politiker använder sej av ett hbtq-motstånd som ett vapen mot väst. Det finns även kända fall där beväpnad militär har misshandlat hbtq-personer.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles