Irak kriminaliserar homo- och transsexualitet med fängelsestraff

Iraks parlament har infört en lag som kriminaliserar homosexuella förhållanden med upp till 15 år i fängelse som straff. Även att vara trans blir straffbart. Försöket att införa dödsstraff antogs dock inte.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Enligt irakiska partier är lagens syfte att upprätthålla “religiösa värden” i landet och att beskydda befolkningen mot “moralisk korruption”. Lagförslaget hävdar att “uppmuntrad homosexualitet” har tagit över världen. Detta enligt nyhetsbyrån Reuters.

Trots invändningar från västerländska bundsförvanter fick lagen stort stöd från dom konservativa muslimska partier som utgör merparten av Iraks parlament.

Lagen innebär att homosexualitet blir straffbart med minst 10 och högst 15 års fängelse. Den som “förespråkar” homosexualitet kan dessutom bestraffas med minst 7 år. 

Lagen olagliggör även “biologiskt könsbyte utifrån personliga begär”. Transpersoner och läkare som utför könsjustering kan få upp till tre års fängelse.

Det ursprungliga förslaget innebar dödsstraff för homosexualitet men anpassades efter stora protester från Förenta Staterna och från europeiska länder.

Dock kritiseras även den nya lagen. Förenta Staternas statsdepartement hävdar att lagen är ett hot mot utsatta grupper I Irak och dessutom inskränker yttrandefriheten. EU kritiserar också lagen och hävdar att den går emot Iraks grundlag.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles