Ugandas president godkänner fängelse eller avrättning som straff för homosexualitet

Trots internationella påtryckningar inför Uganda en av världens hårdaste anti-hbtq-lagar. Presidenten har resultatlöst försökt få parlamentet att lätta lagen. Homosexualitet blir straffbart med livstid och hiv-positiva personer som idkar samkönat könsumgänge kan bestraffas med döden.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Den ugandske hbtq-aktivisten Frank Mugisha beskriver detta som "djupt tragiskt för queera ugandier".

Lagen har varit på gång ett tag. I mars godkände parlamentet ett förslag som presidenten returnerade med en önskan om att det skulle lättas. Västerländska regeringar varnade Uganda för att anta lagen med hot om finansiella repressalier mot landet. Parlamenets talesperson beskrev lagen som en reaktion mot västerländska värden, som påstås vilja bryta ner "den allmänna anständigheten" i landet. I den snällare versionen är det inte längre olagligt att identifiera sej som hbtq-person, men dom hårdare punkterna kvarstår. Att ha samkönat könsumgänge är nu straffbart med fängelse och dödsstraff kan utdelas för samkönat könsumgänge med minderårig eller för hiv-positiva personer som idkat samkönat könsumgänge.

Lagen har upprört västvärlden. Josep Borrell, EU:s högste ordförande för utrikespolitik, säger att EU "är emot" lagen och ser den som ett brott mot internatioell lag. Förenta Staternas president Joe Biden kallar den en "tragisk skymf mot mänskliga rättigheter". Den nederländske utrikesministern är "djupt besviken" och även den brittiska regeringen har uttryckt besvikelse.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles