Melonis regering angriper hbtq-föräldrar

Italien har drabbats av en debatt om samkönade föräldrar. Inrikesministern stoppade under förra veckan framåtskridande föräldralagar i Milano. Därutöver talar politiker om "surrogatpropaganda" och "egoistiskt köp av livmoder".
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Fast att Italien har registrerat partnerskap för samkönade par så är surrogatmödraskap förbjudet. Därför hade storstäder, såsom Milano, ett administrativt arrangemang där föräldrar kunde ange sej som förälder 1 och 2 istället för som biologiska föräldrar.

Georgia Melonis konservativa regering ogillar detta arrangemang. Milanos borgmästare, Giuseppe Sala, berättar att han har fått ett brev från inrikesdepartementet där han ombes sluta att registrera homopar som skaffat barn genom surrogat. Melonis regering motsätter sej surrogatmödraskap starkt. Enligt ministern för lika rättigheter och familjeförhållanden, Eugenia Rocella, finns det en "barnmarknad och därför vill hon förbjuda "surrogatpropaganda".

Italiens representanthus visepresident Fabio Rampelli inledde ett angrepp mot samkönade par som önskar barn. Han anser att homopar ska "hålla sitt barnbegär för sej självt" och dessutom "inte göra egoistiska val som degraderar dom kvinnor vars livmoder dom köper eller hyr under en niomånadersperiod".

Rampelli anser dessutom att barn med homoföräldrar "kommer att leva ångestfyllda liv då dom längtar efter en mor, så som naturen velat".

Italien verkar även motstå nya föräldralagar på Europanivå. Europakommissionen har gett ett förslag som säkerställer att föräldrar får ett intyg på att ett barn är deras. Samkönade par som har skaffat barn med en surrogatmamma har ännu trubbel med lagligt erkännande i EU-länder såsom Bulgarien. Enligt EU måste alla medlemsländer godkänna detta tilltag då det berör medborgarskap. Ett Italienskt veto mot detta skulle kunna sätta stopp för föräldraintyget.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles