Irak kräver att media ersätter ordet “homosexuell” med “sexuellt avvikande”

I Irak är media förbjuden att använda ordet “homosexuell” och tvingas istället att använda termen “sexuellt avvikande”. Kravet gäller även all social media.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Kravet kommer ifrån Iraks kommunikations- och mediautskott, som är styrande på dessa områden. Nyhetsbyrån Reuters har uppvisat ett statligt dokument om beslutet som bekräftas av en talesperson som ändå påpekar att bestämmelsen hitintills bara är ett förslag.

Även ordet “kön” behöver regleras och så inte enbart i vardaglig media utan även i social media och dessutom i telefonapplikationer - alla drabbas av denna censur. Vad straffet skulle bli vid lagbrott har ännu inte bestämts.

Homosexualitet är inte olaglig i Irak, men acceptansen är låg och som en kommentar på dom koranbål som ägt rum i nordiska länder på sistone har irakier tuttat fyr på regnbågsflaggor.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles