News

שלו הקהילה במסגרת מינית התעללות על בפומבי מדבר בצרפת הגאה הטוויטר :#MeTooGay

תחת .בעבר עליה לדבר נח הרגישו לא שמעולם ,מינית להתעללות בנוגע שונים סיפורים חלקו הגאה הטוויטר משתמשי .ברבים שותפו הלט״בית הקהילה בקרב מינית ותקיפה אונס של ללב נוגעים סיפורים של רב מספר , גםאניגאה# ההא...

מקורבו של ראש הממשלה ההונגרי נעצר לאחר אורגיה בלתי חוקית עם גברים

חבר הפרלמנט האירופי ההונגרי, ג'וזף שזר, נעצר על ידי משטרת בריסל בגין מסיבת מין שהפרה את תקנות הקורונה עם כעשרים גברים נוספים. הפוליטיקאי השמרני הוא מקורבו של ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן, שמפלגתו מנ...