News

תלמיד רוסי כמעט וסולק ממוסד הלימודים בגלל הקייס הוורוד שלו לסמארטפון

סטודנט בעיר הרוסית יקטרינבורג קיבל מספר צילומים מהאוניברסיטה שלו, המכילים צילומי מסך שהראו כי הוא היה חבר בקבוצות פייסבוק פרו-להט״ביות. זאת בשילוב עם הכייס הוורוד שלו לסמארטפון, הובילו את האוניברסיטה …