Grekiska regeringen lagliggör samkönat äktenskap

Greklands regering har infört en ny lag som ger samkönade par rätt att giftas. Trots motstånd från den ortodoxa kyrkan så röstade 176 av 300 ledamöter för denna nya lag.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Möjligheten att lagliggöra samkönat äktenskap uppstog genom ett initiativ från den mitthögre Kyriakos Mitsotakis. En nämnvärd punkt är att denna nya lag behövde stöd från vänstern för att införas, trots att Mitsotakis parti har majoritet och att en stor del av hans eget parti röstade mot.

Dessa motsägelsefulla röster kan till stor del förklaras med den ortodoxa kyrkans motstånd. Kyrkliga ledare uppmanade till motdemonstrationer med "oro" över att familjer inte längre kommer att bestå av en far och en mor. Den heliga kyroförsamlingen i den grekortodoxa kyrkan skickade dessutom brev till parlamentsledamoterna där ett argument mot att lagliggöra jämställda äktenskapsrättigheter vore att det föds allt färre barn i Europa.

Just nu är samkönat äktenskap lagligt i 36 av världens länder. Grekland blir nu det 16:e EU-landet som inför jämställda äktenskapsrättigheter. Dock är dessa inte helt jämställda då surrogathavandeskap enbart är tillåtet för heteropar som kämpar med att bli gravida.

Samkönade par i Grekland har kunnat inleda ett registrerat partnerskap sen 2015, även det motsagt av den ortodoxa kyrkan.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles