Europaparlamentet stödjer rättsfall mot Ungern

Europaparlamentet stödjer europakommissionens stämning mot Ungerns antihomolag. Efter en omröstning i parlamentskommittén röstade en överväldigande majoritet för detta.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Omröstningsresultatet har inte publicerats, men LGBTI Intergroup - ett samarbete politiker emellan - meddelar att endast två av tjugo kommittéledamöter röstade mot stödet. Fransosen Pierre Karleskind (Renew) kallar detta "en milstolpe" i ett pressmeddelande. Enligt Karleskind innebär omröstningen att regeringsledare kommer "ha europaparlamentet hack i häl" om dom ger sej på Europas värden.

Kim van Sparrentak (Dom gröna) kallar det en "unik möjlighet att kämpa för unionens värden". Enligt denne nederländske politiker visar resultatet tydligt att europaparlamentet anser att homofobi inte hör hemma i EU.

Kommittéomröstningen innebär inte att europaparlamentet kommer att stödja stämningen mot Ungern omedelbart, då europaparlamentets ordförande ännu kan välja att ignorera resultatet.

Flera medlemsländer, bland andra Nederländerna, Belgien, Malta, Spanien, Österrike och Luxemburg, har redan bestämt sej för att stödja stämningen.

Europakommissionens stämning ingår i ett såkallat överträdelseförfarande. Kommissionen inledde detta direkt efter att Ungerns nya lag hade offentliggjorts. Denna inriktar sej särskilt mot hbtq-personers synlighet i media. Efter en skriftlig varning som enligt kommissionen inte bemöttes på ett tillfredsställande sätt så har kommissionen vänt sej till europadomstolen i Luxemburg.

Enligt kommissionen strider lagen mot EU:s grundläggande värden, individuella värden och reglerna för Europas interna marknad. Enligt Ungerns regering ämnade lagen att "skydda" barn och anser att EU inte har rätt att kommentera detta.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles