Domstolsbeslut gör homoäktenskap lagligt i Aruba och Curacao

Domstolen för Aruba och Curacao har lagliggjort samkönat äktenskap. Den lag som finns tillåter äktenskap endast mellan man och kvinna, men enligt domaren är detta diskriminering.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Att samkönat äktenskap blir lagligt beror på att två människorättsorganisationer lämnat in en anmälan till Arubas, Cucacaus och Sint Maartens gemensamma domstol, som anser det diskriminerande att personer av samma kön inte kan gifta sej.

Domaren har redan tidigare försökt få igenom ett lagliggörande av samkönade äktenskap, men då skedde ingenting. Men nu har domaren äntligen fått igenom sitt beslut.

Ett mycket viktigt steg för mänskliga rättigheter i Curacao och Aruba”, säger Janice Tjon Sien Kie från stiftelsen för mänskliga rättigheter I Karibien, som förde fallet till rätten I Curacao.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles