Över en fjärdedel av ”generation z-amerikaner” ser sej som hbtq.

Enligt en ny undersökning ser över en fjärdedel av ”generation z-amerikanerna” sej som hbtq. Detta gör ”generation z”, dom som är födda mellan 1997 och 2010, till den mest ”rosa” generationen hitintills. Fler ”generation z-amerikaner” ser sej som hbtq än som republikaner.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Undersökningen som gjordes av PRRI (Public Religion Research Institute) visar att 10% av Förenta Staternas innevånare ser sej som homo, bi eller ”övrig”. För ”generation z” är procenthalten högre då hela 28% av denna ser sej som hbtq. 15% av dom vuxna i ”generation z” ser sej som bisexuell, 5% som homo och 8% som ”övrig”. Bland dom som fötts mellan 1946 och 1964 ser sej endast 4% som hbtq. Inom ”generation x” (1965-1979) ligger talet på 7% och för dom födda mellan 1980 och 1995 ser sej 16% som hbtq.

Undersökningens resultat återspeglar annan forskning kring läggning och könsidentitet bland olika generationer. Gallup uppskattade 2021 antalet hbtq inom ”generation z” till 20% och märkte av en ökning inom denna generation.

Politiska konsekvenser

Enligt hbtq-organisationen HRC (Human Rights Campaign) kommer detta att få politiska följder då fler ur ”generation z” ser sej som hbtq än som republikaner. HRC:s ordförande Kelley Robinson säger: ”Oavsett om det är vid röstningsbåsen, under parader eller demonstrationer eller på nätet så är hbtq-synlighet viktig och 'generation z' kommer innebära en förändring. Tusentals unga hbtq-personer fyller 18 varje dag och lagstiftarna måste vara förberedda på anti-hbtq-utfall under november månads val”.

I konservativa delstater är hbtq-rättigheter under attack. Republikanska politiker inför lagar som vägrar transpersoner vård, bannlyser hbtq-böcker från bibliotek och gör så att endast myndiga vuxna får gå på dragshow.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles