Malaysisk man får historiskt tillstånd till att utmana dom för “homosex”

An malaysisk man som fällts för “sexuell kontakt som motstrider naturens lagar” kommer att överklaga domen. Detta har landets högsta domstol gett honom tillstånd till. Fallet kan komma att få långtgående följder för homosexuellas ställning i det malaysiska rättssystemet.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Själv nekar den muslimske mannen enligt ett uttalade av hans advokat till nyhetsbyrån Reuters till att ha sexat med en annan man. Domen överklagas i den islamiska rätten. Malaysia har två lagsystem: ett civilt och ett som lyder under sharialag. Homosexualitet är förbjudet enligt båda systemen.

Detta vill mannen bestrida. Enligt advokaten har den islamiska rätten inte makt att döma honom för sex med en annan man, då civillag redan sätter stopp för detta. “Vinner vi kommer alla anklagelser i shariarätten att läggas ner”, enligt advokaten.

Lyckas mannen kan det få följder som berör många straff mot homosexuella i Malaysia. Hbtq-organisationer uppger att sharialagar används alltmer mot landets homosexuella.

Mannen arresterades i november ihop med ett antal andra bögar. Några av dessa har redan fått spöstraff.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles