Italiensk domstol: barn tillåts ha två mödrar i sin födelseattest

Enligt domstolen i italienska staden Padua så kan lesbiska par inte avlägsnas från sitt barns födelseattest. Detta trots att premiärminister Melonis konservativa regering har skickat ut brev till lesbiska om att den ickebiologiska föräldern kommer att suddas ut i attesten.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Domstolen i Padua ansåg att regeringen inte helt sonika kan avlägsna namn från födelseattest. Detta är en avsevärd framgång för lesbiska mödrar i deras kamp mot Italiens ledning.

Det var staden Padua självt som tog upp ärendet efter att regeringen hade instruerat den att avlägsna 37 ickebiologiska mödrar från födelseattest. Skulle så ske så mister dessa rätten till sina barn ifall den biologiska modern dör eller vid skiljsmässa.

Samkönade par har få rättigheter i Italien när det gäller barnuppfostran, men vissa kommuner har hittat kryphål i lagarna. Dessvärre mottog lesbiska mödrar brev från Melonis regering med besked om att dom skulle berövas sitt föräldraskap.

Även Milano har ett liknande fall där lesbiska föräldrar inledningsvis vann i första instans. Dock överklagades domen till deras nackdel. Det återstår att se hur Paduas besked står pall.

Dessa strikta tilltag mot hbtq-personer ligger helt i linje för Giorgia Melonis konservativa regering, som anser att en familj består av en far och en mor. Meloni har även uttalat sej mot ”surrogatmödrapropaganda”.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles