"Taliban heeft LGBT+-moordlijst"

De Taliban heeft een speciale lijst met LGBT+'ers. Personen op deze lijst lopen het gevaar om om het leven gebracht te worden, meldt de Canadese LGBT+-organisatie Rainbow Railroad, dat helpt met het evacueren van personen die gevaar lopen.
Twitter Icon Facebook Icon Delen

"Het is een angstige tijd in Afghanistan," zegt directeur Kimahli Powell tegen France24. Hij zegt bevestigd te hebben gekregen dat de Taliban lijsten heeft met vermoedelijke LGBT+-personen. Die lijsten zouden onder andere zijn opgesteld door middel van het onderscheppen van informatie over personen die LGBT+-organisaties wilden evacueren.

Powell beschrijft hoe het bij een evacuatiepoging mis ging, toen de Taliban binnenviel bij die persoon. "Mensen kwamen het huis binnen zonder uniform. Toen ze het huis doorzochten ontdekten ze informatie waardoor ze vermoedden dat de persoon deel uitmaakt van de LGBT+-gemeenschap. Toen ze diens telefoon pakten, konden ze bevestigden dat de persoon deel uitmaakt van de gemeenschap en vervolgden ze met het fysiek aanranden en vernederen van het individu. Toen vonden ze diens paspoort en verbrandden het.”

"Die persoon is er nog steeds, en onze taak om te proberen ze in veiligheid te brengen is nu oneindig veel moeilijker," zegt Powell.

Dat homoseksuelen niet gespaard zouden worden door de Taliban was al een lange tijd duidelijk. Een Talibanrechter had al voor de complete verovering van het land een beeld geschetst van de straffen die wat hem betreft passend zouden zijn: een metershoge muur laten omvallen op de “schuldigen” of steniging. Of die straffen zijn uitgevoerd, is niet bekend, maar regelmatig worden LGBT+'ers mishandeld. Lees daarover dit artikel dat wij schreven.

Volgens Powell heerst er een "wetteloze" situatie in Afghanistan, die LGBT+-personen hard treft. Zij worden geïsoleerd omdat ze ook niet op familieleden kunnen steunen. Powell herhaalt: "het zijn angstige tijden". 

Twitter Icon Facebook Icon Delen

Aanbevolen artikelen