Met kokend water overgoten lesbische vluchteling mogelijk uitgezet naar Nigeria

'Happy', de vrouw die begin augustus in een Nederlandse azc overgoten werd met kokend water, moet half november voor de rechter verschijnen. Ondanks het feit dat ze vanwege haar lesbische geaardheid werd aangevallen, vindt de staatssecretaris Happy ongeloofwaardig als LHBTI, oftewel #NietGayGenoeg. Ze heeft besloten haar geen verblijfsvergunning te verstrekken. De IND noemt Happy’s verklaringen onder meer summier en niet overtuigend. Gevolg van deze afwijzing door de IND zal zijn dat Happy uitgezet zal worden naar Nigeria, terwijl ze nog herstellende is van haar eerste- en tweedegraads brandwonden. Dat meldt stichting LGBT Asylum Support
Twitter Icon Facebook Icon Delen

Stichting LGBT Asylum Support heeft een brandbrief opgesteld voor de staatssecretaris en de Tweede Kamer waarin verzocht wordt de beschikking over de mogelijke uitzetting in te trekken. “De risico’s die de staatssecretaris neemt zijn absoluut onaanvaardbaar”, legt voorzitter Sandro Kortekaas uit. “Homoseksualiteit is bij wet verboden in Nigeria en LHBTI worden vaak slachtoffer van gruwelijk geweld. Het nieuws over de homofobe actie waarvan Happy slachtoffer werd is viraal gegaan. Ze heeft in de media verteld dat ze aangevallen is door landgenoten omdat ze lesbisch is. Door haar vriendin en diens 18 maanden oude zoontje te beschermen, kreeg Happy het kokend hete water over zich heen. De Nigeriaanse Ambassade heeft ons meerdere keren gebeld om informatie te vragen over Happy, waaraan we natuurlijk niet meegewerkt hebben. Denkt de staatssecretaris werkelijk dat ze onopgemerkt en veilig kan terugkeren naar Nigeria? Dat is ongekend!”

In de brandbrief wordt ook de onrechtmatige besluitvorming door de IND aangehaald. In meerdere opzichten is de werkinstructie 2019-17 onjuist toegepast, schrijft de stichting. De IND mag termen als “bewustwordingsproces” en “zelfacceptatie” niet meer gebruiken. In verkapte vorm is dat in het besluit om Happy’s asielaanvraag af te wijzen toch gedaan, volgens LGBT Asylum Support: “Het proces van de ontdekking van de gerichtheid en de wijze waarop de vreemdeling heeft verklaard daarmee te zijn omgegaan”. Met “het proces van de ontdekking” en “de wijze waarop” wordt feitelijk hetzelfde gevraagd als “bewustwordingsproces” en “zelfacceptatie”. Daarover heeft toenmalig staatssecretaris Mark Harbers in december 2018 aan de Tweede Kamer uitgelegd dat de IND asielzoekers niet meer zal vragen om hun bewustwordingsproces te schetsen of om aannemelijk te maken dat er sprake is van zelfacceptatie. Hiermee is deze wijze van toetsen overduidelijk onrechtmatig.

In het overgrote deel van de asielprocedures op basis van seksuele geaardheid, zou toch nog indirect gevraagd worden naar het zogenoemde bewustwordingsproces en de zelfacceptatie. Daarom verzoekt LGBT Asylum Support de staatssecretaris in de brandbrief om extern onderzoek te laten verrichten naar alle afwijzingen van asielaanvragen door de IND van LHBTI-asielzoekers sinds de invoering van de nieuwe werkinstructie in 2018.

 

Bron & beeld: Stichting LGBT Asylum Support
Twitter Icon Facebook Icon Delen

Tags

Aanbevolen artikelen