Hooggerechtshof India verwerpt legaliseren homohuwelijk

Het Indiase Hooggerechtshof gaat het homohuwelijk niet legaliseren. Het Hof kreeg verschillende verzoeken om de huwelijksrechten van de LGBT+-gemeenschap uit te breiden, maar volgens de rechters is dit aan het parlement. Toch kent de uitspraak van vandaag een aantal lichtpuntjes voor de LGBT+-gemeenschap: zo wordt adoptie voor LGBT+-koppels legaal.
Twitter Icon Facebook Icon Delen

De zaak werd aangekaart door verschillende homokoppels, die vinden dat zij gediscrimineerd worden onder de huidige wetgeving. In India mogen zij niet trouwen, terwijl heterokoppels dit wel mogen. Een ander homokoppel, bestaande uit een Amerikaan en een Indiër, eisten dat zij hun Amerikaanse huwelijk konden registreren in India.

De Indiase overheid bood felle tegenstand tegen een uitspraak. In eerste instantie redeneerde de regering dat het hof geen jurisdictie heeft over het onderwerp en hier dus überhaupt geen uitspraak over kon doen. Ook redeneerde de regering dat het homohuwelijk ingaat tegen het “Indiase concept van het gezin”, wat wil zeggen dat deze bestaat uit een man en een vrouw. De regering kreeg daarbij steun van de verschillende religieus leiders in het land. Bovendien, vindt de regering, is het idee van het homohuwelijk een idee van de “elite” in de steden.

Dat laatste argument werd door de Hof direct verworpen. Volgens de rechters wil het feit dat minder mensen zich op het platteland als LGBT+ identificeren niet zeggen dat LGBT+-emancipatie een stedelijk proces is. Mensen op het platteland komen simpelweg minder in aanraking met LGBT+-personen, aldus het Hooggerechtshof.

Toch is het legaliseren van het homohuwelijk geen taak voor de rechtelijke macht, vindt het Hooggerechtshof. “Deze rechtbank kan het parlement (…) niet dwingen om een nieuw instituut voor het huwelijk in het leven te roepen. We kunnen de Huwelijkswet ook niet ongrondwettig verklaren alleen maar omdat deze het homohuwelijk niet erkent, noch kunnen we de wet of andere wettelijke bepalingen herschrijven.”

 

Adoptie

Toch kent de uitspraak een aantal lichtpuntjes. Het Hooggerechtshof onderschrijft de gemarginaliseerde situatie van LGBT+’ers. De rechters van het Hof kwamen met een lange lijst aan aanwijzingen voor de regering om discriminatie tegen te gaan. De regering moet het tegengaan van discriminatie een prioriteit maken en bovendien het publiek uitleggen dat homoseksualiteit en transseksualiteit geen mentale ziektes zijn. Ook moeten homokoppels het recht krijgen om kinderen te kunnen adopteren.

Verder moeten alle vormen van conversietherapie worden verboden en moet de regering zorgen voor opvanghuizen voor LGBT+’ers die voor hun familie vluchten. Het Hof stelt daarnaast dat trans personen geen verplichte sterilisatie of hormoontherapie moeten hoeven ondergaan om hun geslachtsregistratie te kunnen wijzigen. Ook geslachtsoperaties voor intersekse personen op een leeftijd waarop zij geen overwogen beslissing kunnen maken moeten worden verboden.

 

Teleurgesteld

Ondanks de positieve elementen, zijn LGBT+-activisten teleurgesteld in de uitspraak van het Hooggerechtshof. Een verslaggever van de BBC zegt dat de sfeer rondom het gebouw van het Hof van opgewonden naar neergeslagen ging. Advocate Karuna Nundy, die de LGBT+-koppels die de zaak aanspanden vertegenwoordigt, zegt dat het Hof een aantal juridische mogelijkheden heeft laten liggen waarmee het wel degelijk het homohuwelijk kon legaliseren. Maar, zegt Nundy, “het was unaniem: queer burgers hebben rechten. Zij moeten worden beschermd.”

Twitter Icon Facebook Icon Delen

Aanbevolen artikelen