Binnenkort verbod op discriminatie transgender- en intersekse personen

Samen met het Transgender Netwerk Nederland (TNN) en Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) pleit het COC al lang voor een wettelijk verbod op discriminatie, dat er tot nu toe voor transgender- en intersekse personen nog niet is. “Dit is geweldig nieuws voor transgender- en intersekse personen in Nederland,” zegt voorzitter van het COC, Tanja Ineke. “De voor hen zo belangrijke expliciete wettelijke bescherming is nu binnen handbereik. Er is straks geen misverstand meer mogelijk: werkgevers, scholen, zorgverleners en anderen mogen transgender- en intersekse personen niet discrimineren!”

Het initiatief voor de wetswijziging kwam van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PVDA) en Nevin Özütok (GroenLinks). Zij kregen van een groot deel van de Tweede Kamer steun tijdens het stemmen over de wijziging. Alleen PVV en SGP stemden tegen. Het voorstel hoeft nu alleen nog door de Eerste Kamer heen, die later dit jaar een beslissing zal maken.

Er is op dit moment geen enkele wettelijke bepaling die transgender- en intersekse personen expliciet tegen discriminatie beschermt. Deze mensen krijgen nog altijd te maken met discriminatie op bijvoorbeeld de werkvloer, school of tijdens vrije tijd. 40 procent van de transgender personen wordt op hun werk gediscrimineerd, 43 procent kreeg het afgelopen jaar te maken met geweld en een derde wordt minstens iedere maand beledigd.

Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeurd zal  het discriminatieverbod worden opgenomen in artikel 1 van de Algemene wet gelijke behandeling.

Foto: COC
Twitter Icon Facebook Icon Delen

Aanbevolen artikelen