Amy Coney Barrett, een “bedreiging” voor Amerikaanse LGBT+-rechten

Na de dood van het Supreme Court-lid Ruth Bader Ginsburg (RBG) probeert president Trump haar met een conservatieve rechter te vervangen. Het nalatenschap van het progressieve icoon “RBG” dreigt op deze manier als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Amy Coney Barrett, de nieuwe “darling” van conservatief rechts, wordt door de LGBT+-gemeenschap gevreesd vanwege haar opvattingen over het homohuwelijk en transgenderrechten.
Twitter Icon Facebook Icon Delen

Trump noemde zijn voorgedragen kandidaat voor de lege stoel in het Hooggerechtshof tijdens zijn voordracht “briljant” en “begaafd”. Ook prees de president Coney Barretts “loyaliteit aan de grondwet”. Dat is precies hetgeen waar de Amerikaanse LGBT+-gemeenschap nachtmerries van krijgt. De Katholieke Coney Barrett staat bekend als een rechter met een zeer conservatieve opvatting van de grondwet, wat betekent dat ze die interpreteert in de gedachte waarin deze ooit geschreven is. Bader Ginsburg interpreteerde de grondwet daarentegen naar de huidige tijdsgeest.

Waar RBG een voorstander was van het recht op abortus, het homohuwelijk en transgenderrechten is Coney Barrett het precieze tegenovergestelde. Zo stemde ze als lid van het Hof van Beroep in Chicago in met wetgeving die het verplicht om een geaborteerde foetus te begraven of te cremeren.

De conservatieve opvatting van Trumps kandidaat kan ook gevolgen hebben voor de LGBT+-gemeenschap in de Verenigde Staten. Voor gelijke rechten roept de gemeenschap in met name conservatieve staten namelijk vaak om hulp bij het Hooggerechtshof. Het was juist dat hof dat het homohuwelijk landelijk legaliseerde, niet het parlement in Washington. Ook besloten de rechters recentelijk dat LGBT+-werknemers niet vanwege hun identiteit gediscrimineerd mogen worden.

Coney Barrett heeft over dit soort zaken niet de mening die het Hooggerechtshof de afgelopen jaren had. Zo stelde ze dat ze het niet eens was met het besluit van het Hof over het homohuwelijk. Ze zag liever dat staten daar zelf over beslissen, wat er in de praktijk op neer komt dat het homohuwelijk niet in de hele VS legaal zou zijn.

Ook over transgenderrechten heeft Coney Barrett zich uitgesproken. Ze refereerde aan transgender vrouwen als “fysieke mannen die zich als vrouw identificeren”. Verder is ze van mening dat een wet die discriminatie op basis van geslacht in het onderwijs moet voorkomen niet voor transgender kinderen geldt, aangezien dit niet specifiek in de wettekst wordt genoemd.

Human Rights Campaign (HRC), een van de grootste LGBT+-rechtenorganisaties in de Verenigde Staten, noemt Coney Barrett daarom “een bedreiging” voor de LGBT+-gemeenschap.  “De president heeft de rechterlijke macht dramatisch veranderd en probeert hard bevochten rechten en vooruitgang teniet te doen,” laat de organisatie weten in een reactie op de voordracht van Coney Barrett. Daarbij doelt HRC op LGBT+-, stem- en reproductieve rechten. “Als [Coney Barrett] wordt benoemd, zal ze alles waar Ruth Bader Ginsburg in haar carrière voor heeft gevochten terugdraaien.”

Mocht Coney Barrett worden benoemd, zal ze meteen kunnen laten zien hoe ze tegenover LGBT+-rechten staat. In de eerste dag na de verkiezingen staat namelijk een zaak gepland waarin beoordeeld moet worden of de stad Philadelphia een Katholieke pleegzorgorganisatie mag weigeren omdat deze niet wil werken met koppels van hetzelfde geslacht.

Twitter Icon Facebook Icon Delen

Aanbevolen artikelen