Rektor relegerade homostudent “då det vore Jesu vilja”

En 17-årig kille i Texas kommer inte få nån hösttermin i år. Rektorn på hans skola i Dallas har relegerat honom på grund av hans läggning. Rektorn påstås ha sagt att “jag gör det då det vore Jesu vilja”. Ändå hyser den unge studenten inget agg mot skolan eller rektorn. “Jag är varken arg eller långsynt. Jag vet att det kommer ordna sej för mej”.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Pojken heter Devin Bryant och kom ut i oktober I fjor. Hans mor berättar för Dallas Voice att sonen aldrig hade problem med sin läggning förrän en ny rektor dök upp i korridoren på Covenant Christian Academy.

Fast Devins mor erkänner att hon skrivit under skolans uppförandekod, som fördömer homosexualitet ihop med knark och otukt, så påstår hon att Devin inte stötte på några problem efter att han kommit ut.

Dock gjorde skolans nye rektor ett problem av det hela. Han ringde Devins mor och berättade att hennes son inte längre var välkommen på skolan. Modern hade frågat rektorn “är du kristen? Jesus skulle inte göra det du gjort”, varpå rektorn lär ha svarat att “Jag gör vad Jesus skulle velat att jag gjorde”.

Enligt Devin har skolan känt till hans läggning länge. Lärarna har rentav stöttat hans utkomning. Han tror att skolledningen inte vill att elever ska vara så öppna med sin läggning som han var. Hans mor tror att skolan vill statera ett exempel för andra studenter genom att relegera sonen.

Devin börjar nu sitt seniorår på en allmän skola. “Jag är varken arg eller långsynt. Jag vet att det kommer ordna sej för mej”.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles