Öppet brev mot hbtq-hat i Polen undertecknat av femtio diplomater

Femtio ambassadörer och internationella representanter uttrycker sin oro för Polens hbtq-folkgrupp: “mänskliga rättigheter gäller alla över hela världen, även hbtq-personer, till fullo. Detta borde stödjas av alla”. Dock är den polska regeringen föga imponerad av det hbtq-vänliga brevet med underskrifter.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Waraszawas jämställdhetsparad 2020 förhindrades av Covid-19, vilket lett till detta brev som undertecknats av femtio diplomater. “Vi vill ändå uppmärksamma hur svårt hbtq-folkgruppen har det i Polen”, står det i brevet.

Brevet innehåller även deklareringen om dom mänskliga rättigheterna. “Att strunta i Europeiska unionens och Europarådets regler är fel. Reglerna ska följas av alla, för att beskydda innevånare från våld och diskriminering och säkerställa likvärdiga möjligheter”.

Femtio länder vill samarbeta för att få ett slut på förtrycket i Polen genom att skapa en förtryckfri omgivning med ömsesidig respekt. Brevet avslutas med en hyllning till landets hbtq-människors hårda kamp. Diplomater från länder såsom Nederländerna, Spanien, Sverige, Belgien, Sydafrika och Israel har undertecknat brevet, som går att läsa här.

En dag senare bemötte Polens premiärminister Mateusz Morawiecki brevet med påståendet att alla människor förtjänar respekt. Ändå vägrade han att erkänna att detta i Polen inte gäller hbtq-personer. Istället säger han att ”ingen behöver lära oss tolerans. Tolerans är den del av den polska arvsmassan”.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles