“HIV-botemedel” kan testas på människor

Det amerikanska företaget AGT (American Gene Technologies) har av FDA (American Drug Agency) fått klartecken för att pröva ett nytt hiv-botemedel. Behandlingen går ut på att cellerna genmodifieras så att immunförsvaret gör viruset harmlöst.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Detta enligt Washington Post. Under behandlingen tas blod från en hiv-smittad person vars virus har styrts med medicinering. Därpå isoleras dom såkallade t-cellerna – vita blodkroppar som utgör del av immunförsvaret. Sen genmodifieras cellerna i ett laboratorium. 

Enligt AGT kan metoden som företaget utvecklat göra t-celler hiv-resistenta. På så vis kan dom modifierade cellerna neutralisera viruset och förhindra det att skada den mänskliga kroppen. Dom modifierade t-cellerna förökas i labbet och återförs senare till patienten dom hämtats från.

ATG ser det som “ett stort steg” att testet nu kan prövas på mänskliga försöksobjekt. “Vi är glada att ha nått denna milstolpe”, sa forskningsledaren C David Pauza. “Grundat på vår framgångsrikt kommersiella produktionsskala och varukarakteristiken som märkts av i laboratorierna har denna behandling hög potential för att vara effektiv”. Behandlingen har tagit tolv år att ta fram.

Försöksobjekten behöver fortsätta ta anti-hiv-medicin. Deras blod behöver visa om viruset verkligen har gjorts harmlöst.

AGT räknar med att behandlingen i sin helhet kommer kosta ungefär 200 000 $ (169 000 $) per person. AGT:s chef, Jeff Galvin, tror att priset kommer sjunka om behandlingen ges i större utsträckning.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles