Dessa religiösa ledare beskyller hbtq-människor för coronaviruset.

Under coronapandemin har vissa religiösa ledare trott sej se ett samband mellan virusets utbrott och hbtq-världen. Medan pastor Rick Wiles i Förenta Staterna var snabb med att beskylla könsöverskridande barn för pandemin har den israeliske rabbin Mair Mazu pektat finger till senare års många prideparader.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

När utbrottet började i Wuhan såg den amerikanske pastorn Rick Wiles direkt det som ett Guds straff. Bland andra beskylldes könsöverskridande barn. Pastorn förutspådde en stor, världsomfattande pest. Medan han hade rätt om detta anser virologer inte att “förkastliga och motbjudande människor” (som enligt pastorn bor i Förenta Staterna) ligger bakom denna världsomspännande epidemi. “Se på våldtäkterna och den sexuella omoralen, på snusket på teve och film”, sa pastorn för att berättiga sina åsikter. Det har inte gått att bevisa att visande av mindre “snusk” bidrar till förhindring av virusets spridning.

Den israeliske rabbin Meir Mazu såg samma orsak till det världsomfattande utbrottet. Rabbin fördömde all världens prideparader som onaturliga: “en onaturlig parad – och när nån går emot naturen hämnas den som skapat naturen”. Enligt honom är virusspridningen i arabländerna mindre tack vare att färre prideevenemang äger rum i dessa länder. Dock påstår han att Iran drabbats av ett utbrott på grund av deras påstådda Israelmotstånd.

Åter till Förenta Staterna, där den konservative internetpastorn Steven Andrew döpt mars månad till “hbtq-synd-månaden” på grund av coronaviruset. “Guds kärlek visar att det är hög tid för ånger, för bibeln säger att homosexuella mister sina själar och att Gud förstör hbtq-samhällen”. Enligt Andrew kommer Gud att beskydda Förenta Staterna från sjukdomar såsom covid-19. Dock påpekar hälsomyndigheter att handtvätt och mindre umgänge är bästa sätten att bekämpa viruset och att detta inte bara gäller hbtq-människor, utan hela befolkningen.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles