Uppskjutningar och avlysningar: prideorganisationer vidtar åtgärder under covid-19-krisen

Med tiden har pride blivit ett världsfenomen som många ser fram emot varje år, men det förvånar nog inte många att flera regeringar och prideorganisationer världen runt tar sitt ansvar genom att ställa in eller skjuta upp dom flesta evenemangen. Hitintills har fler än 100 prider avlysts eller skjutits upp under 2020.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Denna vecka sköts prideevenemang i både London och Birmingham upp. Birmingham pride, som skulle ägt rum helgen runt den 23/5, är nu framskjutet till september. Det belgiska pridefirandet i Bryssel har skjutits fram till slutet av augusti. Evenemanget lockar fler än 100 000 besökare till Belgiens huvudstad varje år och skulle ha ägt rum i maj.

Trots det att skjuta upp pride är det ansvarsfulla valet finns det ingen garanti för hur situationen kommer utvecklas under kommande månader. Därför har exempelvis organisationerna i bland annat Malmö och Utrecht beslutat sej för att ställa in pridefirandena helt. 

En världsomspännande karta med inställda och uppskjutna pridefiranden:

Tidigare i mars tog flera organisationer risken att låta vissa evenemang fortgå (trots avrådan från olika hälsoorganisationer), bland andra vinterpartyfestivalen i Miami. Det visade sej strax att minst en person bar på viruset – nu är det nio. “I torsdags den 19:e informerades jag personligen om 9 personer som besökt vinterpartyfestivalen (WPF) och som har påvisats bära covid-19”, sa vicedirektörens Rea Carey i ett uttalande till tidningen Miami Herald. “Vi känner till att det finns fler som skrivit på internet att dom besökt WPF och har tecken på att, eller har bevisats att, dom bär covid-19”.

David Anzarouth, en 25-åring kanadensare, närvarade vid WPF och kände av dom första symptomen under hemresan. Det visade sej senare att bar på covid-19 och han beskrev det som “den värsta smärta han nånsin känt”. Han berättade detta för den kanadensiska nyhetsplattformen CBC för att få andra att ta viruset på större allvar än vad han gjorde. Anzarouth sa också att han inte kunde skylla på nån annan och att han förstår att han försatte sej i en situation där hans hälsa sattes på spel.

 

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles