Undersökning påvisar samband mellan (brist på) intelligens och homofobi

Föga överraskande har en underskning äntligen fastställt att homofober har tomtar på loftet! Forskare vid Queenslands universitet i Australien har hittat samband mellan personers kognitiva förmågor och personer med fördomar mot hbtq-personer.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Undersökningen påvisar ett klart samband mellan lägre kognitiv intelligens och homofobi. Forskare använde Hilda-metoden med hushåll, inkomst och yrkesdynamik, en undersökningsmetod som spaltar upp ett lands ekonomiska och personliga välmående. 11 564 australier deltog I undersökningen.

“Hög kognitiv förmåga medför lägre fördomshalt. Förmodligen påverkar utbildning, fast den inte påverkar förmågans effekt”, säger Francisco Perales – en av forskarna bakom undersökningen.

Självklart går det att mäta intellekt med många metoder. Gruppen använde Hilda-fmetoden för att fastställa kognitiv intelligens. Då mäts hur väl en person kan lösa ett problem och göra bedömningar, samt deras verbala och numeriska förmågor. Hilda-undersökningen från 2015 har även inkluderats i kalkulering där medverkande fick svara på vad dom anser om hbtq-rättigheter.

Sambandet framträdde tydligast vid mätning av deltagarnas verbala förmåga. Det höll sej starkt även när andra variabler togs in i bilden, såsom utbildning och socioekonomisk status. “Det finns ett välkänt band mellan låg kognitiv förmåga och att man lider av fördomar eller är mot jämställdhet”.

“Artikeln är ett tillskott till vetskapen från den första analysen av sambandet mellan kognitiv förmåga och syn på hbtq-ämnen. Det är mer sannolikt att personer med lägre kognitiva förmågor är mot samkönade förhållanden”, påvisar studien.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles