”Sexuella minoriteter löper högre risk för migrän”

Enligt en ny studie löper homo- eller bisexuella 58% högre risk för migränanfall än heterosexuella. Forskare misstänker att stress till följd av diskriminering kan vara orsaken till besvären.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Detta enligt forskare i det akademiska magasinet Jama Neurology. Med hjälp av 9800 försökspersoner undersökte dom om dessa led av migrän och vilken läggning dom hade.

Det upptäcktes att homo- eller bisexuella människor löper högre risk för migrän. Dessa löper 58% högre risk än människor som ser sej som ”fullt heterosexuella”. Anmärkningsvärt är att gruppen som ser sej som ”nästintill heterosexuella” löper samma risk för migrän som homo- och bisexuella.

Orsaken till den stora skillnaden mellan heterosexuella och övriga har inte klarlagts, men forskaren Jason Nagata misstänker att det är minoritetsläget för homo- och bisexuella och påföljande diskriminering som ligger bakom. ”Vi vet att stress generellt kan ligga bakom migrän. Då sexuella minoriteter utsätts för stress orsakad av diskriminering känns det logiskt att detta orsakar migrän”, sa han till NBC News. Nagata jämför sexuella minoriteters situation med andra minoriteter där samma besvär förekommer.

Nagata hoppas att läkare uppmärksammar problemet med stress och migrän bland homo- och bisexuella så att dessa ska kunna få bättre behandling.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles