Polen låter inte EU “framtvinga” ett lagliggörande av homoäktenskap

Under EU-toppmötet om nästa multiårliga budget (inklusive coronaåtgärdsfonden) begärde ett antal ledare att inga pengar ska gå till medlemsländer som underminerar demokratiska värden. Polens justitieminister Zbigniew Ziobro säger att det är “oacceptabelt” att Europeiska Unionen genom tvång på detta sätt skulle kunna tvinga Polen att lagliggöra samkönade äktenskap.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

“Risken är stor att vi kommer befinna oss i en situation där Europakommissionen kommer tvinga oss att acceptera såkallade homoäktenskap med rätt att adoptera barn”, sa minister Ziobro under en nyhetskonferens.

Tisdagen den 21:a juli släpptes nyheten att man nått en överenskommelse. Fast det slutligen skapades ett samband mellan att motta EU-pengar och att respektera lagens giltighet så lyckades Polen uppluckra villkoren. Då det just nu behövs ett enhälligt beslut har Polen och Ungern lyckats sakta ner processen. Det har beslutats att EU-medlemsländer i framtiden ska kunna klippa av pengaflödet till ett land (om en kvalificerad majoritet) om landet i fråga motarbetar vissa konstitutionella principer. 

“Vi kämpade och vann” sa Ungerns premiärminister Viktor Orbán. “Ungern och Polen både säkerställde betydande summor och skyddade sin nationella heder. Vi har lyckats vägra alla försök att stoppa EU-pengaflödet under rättsregelkriteriet”

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles