Indiens högsta domstol avslår införande av samkönat äktenskap

Domstolen har mottagit ett flertal förslag om att äktenskap även ska gälla hbtq-människor, men enligt domarna är detta en regeringsfråga. Ändå finns det en viss guldkant gällande hbtq-rättigheter: numera får hbtq-människor adoptera.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Ärendet togs upp av flera samkönade par som anser sej diskriminerade av gällande lagar. Indiska homon får inte giftas, fast heteropar får det. Ett samkönat par bestående av en usa:ikan och en indier krävde att få deras usa:ska äktenskap godkänt i Indien. 

Indiens regering stålsatte sej mot lagen. Inledningsvis hävdade regeringen att domstolen inte hade nån bestämmanderätt i frågan och därför inte borde ha uttalat sej. Dessutom hävdar regeringen att samkönat äktenskap “strider mot Indiens syn på familj”, som måste bestå av en man och en kvinna. Regeringen samlade även stöd från olika religiösa ledare och anser att att idén om samkönat äktenskap kommer från “storstadseliten”.

Det senaste bortsåg domstolen förmodligen från. Enligt domarna innebär det faktum att färre hbtq-människor bor på landet inte att hbtq-sympati är en storstadsangelägenhet. Människor utanför storstäderna möter bara inte lika många hbtq-människor, enligt högsta domstolen.

Dock är denna lag kring samkönat äktenskap enligt högsta domstolen inte en sak för domstolen. “Denna domstol kan inte tvinga regeringen att skapa en ny äktenskaplig institution. Vi kan inte fastslå att äktenskapslagen är grundlagsvidrig bara på grund av att den inte erkänner samkönat äktenskap, och heller inte göra om lagar eller göra lagliga justeringar”.

 

Adoption

Dock har lagen en viss guldkant. Högsta domstolen erkänner att hbtq-människor lever marginaliserat. Domstolen har försett regeringen med en lång lista med instruktioner om hur förtrycket kan bekämpas. Regeringen måste prioritera kampen mot detta förtryck och även upplysa allmänheten om att homo- och transsexualitet inte är psykiska sjukdomar. Samkönade par måste få samma rättighet till barnadoption.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles