Hbtq-diskriminering “en nackdel för östeuropas tillväxt”

Diskriminering av lesbiska, bögar, bisexuella och transsexuella antas kosta östeuropeiska länder miljarder euro i tillväxt om året. Detta enligt en rapport från ett samarbete mellan olika företag över hela världen som är för hbtq-inkludering.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Ungern, Polen, Rumänien och Ukraina antas gå miste om miljarder euro till följd av ojämställda arbetsrättigheter för hbtq-människor och faktorer såsom högre kostnad för fysisk och mental vård inom homosfären, enligt OFB (Open For Business). Det medför även en kunskapsförlust för personalstyrkan, samt att dessa konservativa länder kämpar med att få utländska investeringar. Detta bekräftas av it-jättar såsom Google och Microsoft.

“Länder som är mer hbtq-toleranta har i allmänhet en mycket bättre finansiell och ekonomisk tillväxt”, berättar huvudförfattaren George Perlov för Thomason Reuters-stiftelsen. Helena Dalli, europeisk jämställdhetsfullmäktig, säger att minskad hbtq-diskriminering vore bra för ekonomin: “Och kommer ge företag som inkluderar hbtq-sfären ett försprång när det gäller rekrytering av kunnig personal”.

Samkönade förhållanden är tillåtna i Ungern, Polen, Rumänien och Ukraina, men hbtq-människors rättigheter blir ofta stampade på. Socialt bemöts hbtq-människor ofta med hot och våld, vilket försvårar att komma ut och att kunna leva ett öppet vardagsliv.

Rapporten, som medbekostades av Google, fann även ett stort antal lokalföretag i dessa fyra länder som faktiskt stödjer hbtq-jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles