“Hbtq-acceptansen I Ungern högre än nånsin”

Viktor Orbáns retorik ger inte direkt intryck av detta, men den samhälleliga toleransen av hbtq-människor i Ungern är högre än nånsin. Detta hävdar den ungerska hbtq-organisatioinen Háttér Society utifrån en studie som genomförts i samarbete med Amnesty International. Resultatet påvisar att tre fjärdedelar av ungrarna inte instämmer med Orbán.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Ett av Fidez-regimens mest långtgående tilltag till dags dato har varit att häva erkännandet av transpersoner. Dock visar undersökningen som Amnesty och Háttér genomfört att ungrare inte instämmer i beslutet: hela 74% påstår sej inte instämma.

Den nyliga anti-homopropagandalagen har inte heller den nåt större stöd. 66% av ungrarna påstås vara för skolundervisning om sexuella minoriteter, vilket den nya lagen förbjuder. 90% anser att regeringen inte bör påverka sexualundervisningen och 83% tror inte att man blir homosexuell av att lära sej om ämnet i skolan.

Även toleransen av samkönade äktenskap ökar: 2019 var endast 33% öppna för detta slags äktenskap men nu är det enligt Háttér och Amnesty 59%.

“Det står tydligt att ungrare inte vill ha nån grundlagsvidrig, homofob och transfob lag”, säger Amnesty International Hungarys ordförande Dávid Vig om undersökningsresultatet.

“Vår forskning påvisar att det ungerska folket har högre tolerans än regeringen”, tillägger Héttér Societys ordförande Luca Dudits. “Det finns inget stöd för missvisande och hatiska riktlinjer och det är viktigt att alla tillsammans står upp för hbtq-människor och inte ger utrymme för hat”.

Premiärminister Viktor Orbáns konservativa regering har motarbetat hbtq-samhället i åratal. Att regeringen nu vill begränsa möjligheten att omtala homosexualitet och att vara trans är hårt kritiserat av EU.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles