Frankrike tänker förbjuda omvändningsterapi

Franska senaten har godkänt en lag som förbjuder omvändningsterapi. Lagen, som föreslagits av president Emmanuel Macrons parti, kommer ge dom som ger skadlig omvändningsterapi fängelse under upp till tre år.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Frankrike följer i fotspåren efter andra länder som förbjudit omvändningsterapi. Kanada är senaste exemplet men även Tyskland, Malta och Taiwan har förbjudit försök att ändra på någons läggning eller könsidentitet.

Förbudet fick starkt stöd i Frankrike. 305 senatorer stödde förslaget och 28 var emot efter att lagen tidigare utan trubbel hade passerat franska representanthuset.

"Det finns ingenting alls att bota", sa franska jämställdhetsministern Elisabeth Moreno till Euronews. Enligt henne är omvändningsterapi en otolererbar attack mot den mänskliga värdigheten. "Homosexualitet och känsöverskridande identitet är inga botbara sjukdomar" 

Den som bryter mot lagen kan få en bot på 30 000 euro eller fängelse under upp till två år. Erbjuds utsatta personer eller minderåriga behandlingen så kan boten vara på hela 45 000 euro och fängelsestraffet på tre år.

Denna franska lag förväntas vinna laga kraft när justeringar väl har diskuterats av regeringen.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles