Egyptisk tevepresentatris uppmanar till ihjälbränning och stening av homosexuella

I ett homofobt rabblande uppmanade den egyptiska presentatrisen Hala Samir till ihjälbränning och stening av homosexuella. Hon föreslog även att homosexuella ska kastas ut från höga höjder. “Börja inte fråga: är du aktiv eller passiv? Bara döda båda!”, uppmanade Samir sin publik.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Samirs teveprogram visas på Watan TV, en turkietbaserad tevekanal med band till egyptiska muslimbrödraskapet. I sin monolog om homosexualitet diskuterade hon vad hon anser är den islamska synen på saken.

Enligt Samir är Muhammads kompanjoner osäkra på hur homosexuella bör mördas, men hon är säker på att så måste ske. Ihjälbränning är en möjlighet, liksom “utkastning från en höjd” eller stening.

Tevepersonligheten säger om kvinnor att “islamiska lärare har sagt att förbudet gäller även för dessa” och “vissa kallar sej inte homosexuella utan använder andra ord för att få det att låta bättre”.

“Nej!”, ryter Samir, “Oavsett vilket är du en homosexuell, en sodomit, en flata!”. 

Samirs YouTube-videor har visats över 60 miljoner gånger. Tevekanalen hon arbetar för är för det muslimska brödraskapet – en organisation som är förbjuden i Egypten och är terrorstämplad. Muslimska brödraskapet vann Egyptens första fria val 2012, men störtades av militären.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles