Bröllopsfotograf stämmer delstaten Virginia för hbtq-vänlig lag

Den kristne fotografen Chris Herring vänder sej till rättsväsendet med anti-hbtq-gruppen ADF (Alliance Defending Freedom) i ryggen då han inte vill fotografera samkönade bröllop. Tack vare en ny antidiskrimineringslag i hans delstat Virginia i Förenta Staterna kan vägran att göra detta innebära böter på mellan 50 000$ och 100 000$.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Så vitt vi vet har fotografen i fråga ännu inte ombetts fotografera ett homobröllop, men han vill förebygga att så kan ske. Det finns dock ett problem: “Virginia Values”-lagen som vann laga kraft den 1:a juli beskyddar hbtq-innevånare från denna sorts diskriminering.

I incitamentet står det att läsa att Chris Herring är “en fotograf med passion för att visa Guds skapelses skönhet för andra” och att fast han säger att han precis som andra konstnärer vill ta bilder för alla så kan han inte arbeta med sånt som “sprider smuts, porr eller vissa syner på äktenskap”. Därför skulle han exempelvis inte ha nåt emot att fotografera ett bröllop mellan en bög och en flata, bara paret planerar ett livslångt, monogamt äktenskap.

“Konstnärer borde inte censureras, bötfällas eller tvingas att sluta med sitt arbete för att dom inte håller med regeringen”, skriver Jonathan Scruggs – en av Herrings advokater som även är ledare för Center for Conscience Initiatives på ADF. Delstaten Virginia har ännu inte besvarat anklagelserna.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles