Amy Coney Barrett är ”ett hot” mot Förenta Staternas hbtq-kamp

Efter högsta domstolsmedlemmen Ruth Bader Ginsburgs (RGB) dödsfall försöker president Trump ersätta henne med en konservativ domare. Eftermälet från den framåtsträvande ikonen ”RGB” riskerar att smälta bort som glass i solen. Den konservativa högerns nya ”älskling”, Amy Coney Barrett, ses av hbtq-samhället som ett hot på grund av sin syn på samkönat äktenskap och transrättigheter.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Trump har kallat sin kandidat för högsta domstolens tomma säte för ”strålande” och ”begåvad”. Presidenten hyllade även Coney Barretts ”hängivelse till konstitutionen”. Det är just detta som får Förenta Staternas hbtq-samhälle att hissa rött flagg. Den katolska Coney Barrett är känd som en domare med konservativ syn på konstitutionen, vilket innebär att hon bokstavstolkar den – till skillnad från Bader Ginsburg, som tolkade den utifrån rådande tidsanda.

Där RBG kämpade för aborträttighet, samkönat äktenskap och transrättigheter ser Coney Barrett tvärtom på saker. Exempelvis har hon som medlem av Chicagos appellationsdomstol godkänt lagen som säger att begravning krävs för ett aborterat foster.

Trumps kandidats konservativa synsätt kan ändå ha en sammansvetsande effekt på Förenta Staternas hbtq-samhälle. I konservativa delstater vänder sej gruppen särskilt ofta till högsta domstolen gällande jämställdhet och rättvisa. Det var denna domstol som lagliggjorde samkönat äktenskap över hela unionen – inte regeringen i Washington. Dess domare bestämde nyligen dessutom att förbjuda diskriminering mot hbtq-arbetare grundad på vilka dom är.

Hon har en gång sagt att hon inte instämmer med domstolens val rörande samkönat äktenskap och vill hellre att varje delstat själv ska få bestämma detta, vilket i praktiken skulle innebära att samkönat äktenskap vore olagligt i hela Förenta Staterna.

Coney Barrett har även uttalat sej mot transrättigheter. Hon kallade transkvinnor för ”fysiska män som identifierar sej som kvinnor”. Hon anser också att lagen mot könsdiskriminering inom utbildningsväsendet inte gäller transbarn, då dessa inte omnämns separat i lagtexten.

HRC (Human Rights Campaign), bland Förenta Staternas största hbtq-kampgrupper, kallar därför Coney Barrett för ”ett hot” mot hbtq-samhället. ”Presidenten har förändrat domstolsväsendet rejält och har som mål att få stopp på rättigheter och framsteg som det kämpats hårt för”, så kommenterar organisationen Coney Barrets nominering. HRC hänvisar till rättigheter rörande hbtq, röstning och fortplantning. ”Om Coney Barrett väljs kommer hon sätta stopp för allt som Ruth Bader Ginsburg kämpade för under hela sin karriär”.

Om Coney Barrett väljs kommer hon direkt att kunna visa sin syn på hbtq-rättigheter då ett fall om ifall Philadelphia stad kan förvägra en katolsk fostervårdsinrättning som vägrar att ta emot samkönade par, redan dan efter valet.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles