Ännu en “hbtq-fri zon” slopad i Polen

Kommunfullmäktige i Kraśnik har valt att slopa bestämmelsen från 2019 att utropa stan som en “hbtq-fri zon”. Kommunen är den sjätte i landet att slopa denna kontroversiella bestämmelse.
Twitter Icon Facebook Icon Share this

Beslutet att utropa Kraśnik till såkallad hbtq-fri zon godkändes av kommunfullmäktige i juni 2019. Kraśnik blir nu sjätte polska stad att slopa bestämmelsen. Beslutet hade ursprungligen tagits med 6 röster för och 4 nedlagda av 10. Bestämmelsen varade under 700 dagar.

Det var Roman Bijak, dåvarande vice kommunalråd för det styrande konservativa PiS-partiet , som initierade bestämmelsen. Bijak ansåg att människor inom hbtq-sfären vill “sexualisera barn” och pratade om att underbygga den polska kärnfamiljens “helgd” från “flyktiga förhållanden”.

Inget skäl har angetts för slopningen, men det är troligt att beslutet har påverkats av omvärldens fördömande av hbtq-fria zoner. Internationella sanktioner har också blivit alltmer kännbara, exempelvis Norges bistånd till Polen, som drogs in i september.

Twitter Icon Facebook Icon Share this

Recommended articles