Kamermeerderheid steunt voorstel om discriminatie vanwege geaardheid op te nemen in Artikel 1

Een groot deel van de fracties in de Tweede Kamer steunt een initiatiefwetsvoorstel om discriminatie op basis van seksuele geaardheid expliciet op te nemen in de Grondwet, dat bleek vandaag tijdens een debat over dit voorstel van D66, GroenLinks en de PvdA.
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Volgens de partijen die de initiatiefwet indienden was het tijd om zowel seksuele geaardheid (in de wet ‘seksuele gerichtheid’ genoemd) en handicap toe te voegen. Bij de herziening van de grondwet in 1983 zijn seksuele geaardheid en handicap niet meegenomen in artikel 1. “Destijds is mede in het licht van de tijdgeest van begin jaren tachtig ervoor gekozen om deze gronden niet expliciet in de Grondwet op te nemen,” lichtte GroenLinks-kamerlid Wim-Jan Renkema tijdens het debat toe.  “De bezwaren die toen speelden, zijn naar het oordeel van onze fractie inmiddels niet meer dezelfde. De samenleving is veranderd en wat ons betreft zijn die bezwaren dus ook niet meer aan de orde.”

Volgens D66-kamerlid Achraf Bouali is het voor Nederland tijd om zich aan te sluiten bij de negen landen die een grondwettelijke bescherming hebben tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid. “Artikel 1 van de Grondwet vinden we dusdanig belangrijk dat het op de gevel van het Tweede Kamergebouw gedrukt mag staan. Hoe mooi zou het zijn als straks voor iedereen die buiten langs dit gebouw loopt, te zien is dat Nederland discriminatie op grond van handicap of seksuele gerichtheid niet tolereert?”

Naast de initiatiefnemers zijn ook de coalitiepartijen CDA, VVD en de ChristenUnie een voorstander van het uitbreiden van artikel 1.

Met name de SGP en PVV keerden zich tegen het voorstel. SGP-kamerlid Roelof Bisschop noemde nog meer voorbeelden die in artikel 1 zouden kunnen worden opgenomen. “Als je dit soort rijtjes tot je laat doordringen, dan realiseer je je dat in de toekomst heel wat kanshebbers voor de deur staan om die bepaling uit te breiden. Wij vragen ons serieus af of je dat moet willen.” PVV-kamerlid Martin Bosma keerde zich tegen het gehele artikel 1.

Discriminatie op grond van seksuele geaardheid staat momenteel niet expliciet in de grondwet. Godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht worden dat daarentegen wel genoemd. Verder kent artikel 1 het zinsdeel: “of op welke grond dan ook”.

De Grondwet kan pas gewijzigd worden als de Eerste en Tweede kamer akkoord gaan met de voorgestelde wijziging. Na verkiezingen moet er een tweederdemeerderheid zijn voor het voorstel. De Tweede Kamer moet nog stemmen over het initiatiefvoorstel

Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen