Dit schrijft de nieuwe coalitie over LGBT+-kwesties

In het 50 pagina’s tellende coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben gepresenteerd wordt de LGBT+-gemeenschap drie keer genoemd. Wat zijn de plannen van de nieuwe coalitie?
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

“We blijven werken aan de acceptatie, veiligheid en emancipatie van de LHBTQI+ gemeenschap,” valt er te lezen.

In het kort komt het erop neer dat de vier partijen het eerder gesloten Regenboogakkoord “zorgvuldig” willen uitvoeren. Dit door het COC geïnitieerde document spreekt onder andere over het opnemen van LGBT+-personen in artikel 1 van de Grondwet. Verder staat er in het Regenboogakkoord een acceptatieplicht voor scholen zodat zij LGBT+’ers niet kunnen uitsluiten, een wettelijk transitieverlof voor transgender personen en speciale wetgeving voor haatmisdrijven. Ook worden de regelingen rond meerouderschap uitgebreid, wordt onnodige geslachtsregistratie afgeschaft en wordt ‘X’ en optie op identiteitsdocumenten. 

Als het Regenboogakkoord in zijn volledigheid wordt uitgevoerd komt er ook een verbod op conversietherapie. Therapie om iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen zal door het kabinet dus per wet worden verboden.

Het kabinet een land waarin “iedereen vrij kan zijn”. “Voor homohaat (...) is geen plaats in onze samenleving,” schrijven de vier partijen.

 

Vluchtelingen

Verder spreekt het coalitieakkoord voor meer geld naar de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), die de expertise rond LGBT+-vluchtelingen moet gaan uitbreiden. Ook zal er meer geld gaan naar het mensenrechtenfonds, waarmee de nieuwe coalitie ook wereldwijde mensenrechtenschendingen tegen LGBT+-personen wil aanpakken.

Hoe het Regenboogakkoord uitgevoerd gaat worden en wie hiervoor verantwoordelijk wordt is nog niet duidelijk. Hierover zullen de ministersposten die later bekend worden meer duidelijkheid bieden.

Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen